x

Arge Projesi Nedir?

Suswise
9/27/2022

Arge projesi, “Araştırma Geliştirme” kelimelerinin kısaltılmasından oluşan proje yönetim aracıdır. Bu projeler detaylı faaliyetler içeren, faaliyetlerle birlikte işletmenin bulunduğu sektör içerisinde önemli bir yere sahip olunmasını sağlayan, bilginin arttırılması amacıyla yürütülen çalışmalardır.

Arge projesi; mevcut bir ürünün/hizmetin ya da hali hazırdaki bir ürünün/hizmetin üretim sürecinin geliştirilmesinin ilk adımını oluşturur. Yani önce araştırmalı, sonrasında ise geliştirmeli ya da olanı yenilemelidir. Arge projesi genellikle ihtiyaçtan doğar. İhtiyaçlar doğrultusunda eğer bir ürün/hizmet üretilecekse; arge birimi tarafından üretim sürecinde çok detaylı bir inceleme ve test süreci başlatılır. Bu sürecin planlı olması, sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Süreç, işletmeye; o ürünün kullanışlılığıyla ilgili istenilen sonucu sağlayıp sağlamayacağıyla ilgili bilgiler verir. Dolayısıyla arge projesi sayesinde ürüne/hizmete dair sağlam bir temel oluşturulmuş olur. Oluşturulan temel ile çalışmalar piyasaya sürülmeden önce kaliteli ve güvenli bir hal alır. 

Arge projesi için ayırılan süreçler uzun ve verimli, bir o kadar da faydalı süreçlerdir. Bu projeler sayesinde işletmeler kârlılığını arttırma hedeflerini gerçekleştirebilirler. İşletmelerin kurumsal kimlik kazanma yolunda rakipleri arasında üst sıralarda yerlerini almasında yol gösterici olan arge projesi, işletmeye kaliteli ve güvenilir bir görünüm sağlar.

Arge projesi çalışmaları için işletmede alanında profesyonellerden oluşan bir arge ekibi oluşturmak önemlidir. Arge ekibi çalışmaları birçok adımda gerçekleştirir. Arge projesinde ilk olarak bir fikir oluşturulur ve bu fikirler çoğunlukla ihtiyaca yönelik olarak doğar. Tüm fikirler bir havuzda toplanır, gözlem ve tespitler doğrultusunda değerlendirmeler yapılır ve hangi fikre öncelik verileceği kararlaştırılır. Böylelikle bir harita çizilmiş olur. Fikir oluşturulduktan sonra, ileride herhangi bir sorun yaşanmaması için literatür taraması ve patent araştırmaları yapılır. Bu araştırmalar devlet desteklerinden faydalanma vb. Konular açısından oldukça önemlidir. Ardından bir iş planlaması yapılır. Arge projesinde planlama, bu faaliyetin olmazsa olmazlarındandır. Sağlıklı bir takvim oluşturulması, başarılı çalışmaların işleyişinde önemli rol oynar. Daha sonra arge süreci gerçekleştirilmeye başlanır ve bu süreçte tüm adımlarda takip ve raporlamanın yapılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Son olarak arge projesi süreci başarıyla tamamladığında patent ve tescil işlemleri yapılır. Böylelikle proje koruma altına alınır. Tüm bu aşamalar neticesinde oluşturulan ürün ya da hizmet, ticarileşme aşamasına geçmiş olur. 

İşletmeler; varlıklarını idame ettirebilmek için iş geliştirmek durumundadırlar. Piyasada, rakipler arasında ön plana çıkmak adına arge projesi önemlidir. Bu sayede işletmeler; yerinde saymadan, hedefledikleri yolda emin adımlarla ilerleyebilir ve başarıya ulaşabilirler. Bilgi üretmek, yenilenmek, var olanı geliştirmek için en iyi yol, işletme içerisinde arge ekibi ve departmanı kurarak tüm arge süreçlerini verimli bir şekilde yönetmektir. 

Arge projesine nereden ve nasıl başlanması gerektiğine dair detaylı bilgiler içeren QuickCheck’e (soru listesine) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:

https://suswise.com/discover/quickchecks/arge-projeleri-qc-640741