x

AS 9100 Nedir?

Suswise
10/4/2022

AS 9100, havacılık/uzay endüstrisi alanında yazılan uluslararası kalite yönetim sistemidir. Ülkemizde havacılık ve uzay endüstrisinde sağlam bir temel oluşması ve doğru adımların atılması önemlidir. AS 9100 kalite yönetim sistemi bu temelin oluşmasında yol gösterici bir nitelik taşır. Bilindiği üzere, herhangi bir ürün ya da hizmetin piyasaya sağlıklı, güvenli ve emniyetli bir şekilde çıkarılması için belli standartlara uyulması gerekmektedir. Özellikle konu havacılık ve uzay endüstrisi ise, burada ölümcül risklerden bahsetmemiz gerekir. AS 9100, tam olarak bu risklerin azaltılmasında oldukça önemli bir konuma sahiptir. Ticari havacılık ve askeri ürünler bazında bakım, onarım ve tamir gerçekleştiren kuruluşlar AS 9100 standardını edinebilmektedir. 

AS 9100 kalite yönetim sisteminin amaçladığı konu, havacılık ve uzay alanında üreticilerin yapısını güvence altına almaktır. Ve bunu kaliteyi geliştirerek, hayati riskleri dikkate alarak gerçekleştirir. Güvenlik, ürün uygunluğu ve uçuşa elverişlilik gibi temel unsurları bünyesinde barındırır. AS 9100, ISO 9001 standartının temel yapısını esas alarak oluşturulmuştur. Yani ISO 9001’in havacılık endüstrisine uyarlanılarak hazırlanmış ve tabi test edilip onaylanmıştır. 

Havacılık, güvenlik tehlikesi yüksek bir sektördür. AS 9100, söz konusu tehlikeleri minimize etmek, emniyet ve güvenlik şartlarını yerine getirmek amacıyla geliştirilen bir kalite yönetim standardıdır. Farklı sektörlerin sahip olduğu standartlardan söz ederken genellikle “kalite” kavramıyla sık sık karşılaşırız. Fakat AS 9100 standardında karşımıza çıkan “kalite” tabirinden çıkarmamız gereken anlam “emniyet”tir. AS 9100, emniyet yönetim sistemini de içerisinde barındırmaktadır. Söz konusu havacılık sektörü olmasından ötürü, ölümcül tehlikeleri ve aynı düzeyde ölümcül riskleri göz önünde bulundurmak gerekir. Emniyet yönetim sistemi ile kalite yönetim sistemi, birbirini destekleyen ve bütünleyen bir yapıya sahiptir. Emniyet yönetim sistemi, yüksek riskler konusunda problem oluşturabilecek tüm durumları en ince ayrıntısına kadar inceler. Havacılık/uzay endüstrisinde kalite yönetim sistemi olarak bahsettiğimiz olgu, çalışmalara daha genel hatlarıyla ve “kalite”yi ön planda tutarak değerlendirmeler yapar. Eğer bir ürün ya da hizmet emniyetli ise, bu durum aynı zamanda kaliteli olduğu anlamını da taşır. Dolayısıyla ürünün/hizmetin önce “emniyetli” olması oldukça önemlidir. Buradan yola çıkarak ifade edebiliriz ki, AS 9100 standardı emniyet kavramını merkeze alarak kendini geliştiren bir kalite yönetim standardıdır. 

AS 9100, iş kazalarını minimize eder, ölümcül hatalara sebep olabilecek risklerin azaltılmasına yönelik ürünlerin üretilmesi adına kuruluşlara önemli faydalar sağlar. Bunların yanı sıra işletmeye ticari lisans sağlanmasına imkan tanır. AS 9100 kalite yönetim sistemine sahip işletme, rakipleri arasında en üst sıralara yerleşir ve işletmenin saygınlık kazanmasını sağlar. Bu standarta sahip olmak, işletmeye daimi tedarikçilik anlamında da müşterinin güvenini arttırır. Sürekli olarak bir iyileşme, geliştirme döngüsü edinen işletme, AS 9100 standardı ile müşteri memnuniyeti ve kurumsal bir duruş kazanmış olur. 

AS 9100 standardı için hazırlanan iç tetkikçi soru listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://suswise.com/discover/quickchecks/as-9100-ic-tetkikci-soru-listesi-162305