x

BRCGS Food Versiyon 9 / V9 Temel Değişiklikler

Sibel Taşhan Yurtseven
8/2/2022

Edit : BRCGS Food Versiyon 9 değişikliklerini Excel formatında indirebilir veya QuickCheck olarak kullanabilirsiniz. QuickCheck'ler ekip arkadaşlarınız ile birlikte süreci yönetmenizi, uygunsuzluklarınızı  ve tüm detayları grafiklerle raporlamanızı sağlar.

QuickCheck olarak kullanmak için;
https://suswise.com/discover/quickchecks/brcgs-v9-gecis-661395

Excel olarak indirmek için;
https://suswise.com/discover/documents/brcgs-foodgida-v9-gecisdegisiklikler-soru-listesi-039758

BRCGS, tedarik zinciri boyunca gıda güvenliği standartlarına uyumu sağlamak isteyen dünyanın önde gelen parekendecileri tarafından, ilk defa 1998 yılında ilk teknik standardı olan BRC Food(Gıda) standardını yayınladı. Aradan geçen 24 yıl içinde BRCGS standardı 9 kez revizyona uğradı ve son revizyon 1 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı. 

BRCGS Belgeli işletmelerin, yeni versiyona geçiş için tam altı ayları olacak. 1 Şubat 2023 tarihi itibari ile tüm BRCGS Belgeli tüm işletmeler BRCGS food Versiyon 9’dan denetlenmek zorunda olacaklar. Bu tarihe kadar yenileme denetimi olan yada ilk kez denetime girecek işletmeler ise A ya da B grade almaları durumunda, yeni versiyon olan BRCGS food versiyon 9’dan denetlendikleri tarihten itibaren bir sene sonra sorumlu olacaklar. 

BRCGS Food Versiyon 9 Birinci Bölümdeki Temel Değişiklikler:

 • BRCGS Food Versiyon 9 Fundamental-Temel Madde: İçeriğine gıda güvenliği ve kalite kültürü eklenmiştir.
 • BRCGS Food Versiyon 9  içinde Gıda güvenliği,kalitesi ve yasallığına ek olarak artık özgünlükten bahsediliyor
 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 1.1.1: Gıda güvenliği politikası içine gıda güvenliği ve kalite kültürüne atıf eklenmiştir 
 • Madde 1.1.2: Belirgin bir gıda güvenliği ve kalite kültürü değişikliği için, gıda güvenliği ve kalite kültürü planında neler olması gerektiği detaylandırılmıştır. Gıda güvenliği ve kalite kültürü planında yılda bir gözden geçirme ve güncelleme açıkça tanımlanmıştır
 • Madde 1.1.11: Gıda güvenliği ve kalite kültürü maddesinin denetimi sırasında üst yönetimin ekibinin bir üyesinin sahada hazır bulunması istnemiştir. 
 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 1.2.3: Güvenli olmayan ya da spesifikasyon dışı ürün, ambalaj,ekipman ve girdinin belirli bir yöneticiye iletilmesi maddesi bir başka maddenin içindeyken başlı başına bir madde haline getirilip, önemi artırılmıştır. 
 • Madde 1.2.4: Tesis, gıda güvenliği, özgünlüğü, yasalara uygunluğu veya kalitesi hakkında kurum içi yeterli bilgiye sahip değilse, harici uzmanlık kullanabilir maddesi bir başka maddenin içindeyken başlı başına bir madde haline getirilip, önemi artırılmıştır. 

BRCGS Food Versiyon 9 İkinci Bölümdeki Temel Değişiklikler:

 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 2.2.1: Ön koşul programı maddesinde, her bir ön koşul için standardın ilgili maddesine atıf yapılmıştır
 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 2.3.2: Tehlike analizini yürütmek için ihtiyaç duyulan tüm gerekli bilgiler toplamak için rehber kaynaklara yenileri eklenmiş 
 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 2.7.4: Belirli bir gıda güvenliği tehlikesinin kontrolünün, ön gereksinim programları yoluyla sağlandığı durumlarda, bu belirtilmeli ve belirli bir tehlikeyi kontrol etmeye yönelik programın yeterliliği geçerli kılınmalıdır maddesi bir başka maddenin içindeyken başlı başına bir madde haline getirilip, önemi artırılmıştır. 
 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 2.12: Başlığına haccp planının geçerli kılması eklenmiştir 
 • Madde 2.12.1: Bu madde yeni ilave edilerek, HACCP veya gıda güvenliği planlarında, değişiklik lerin uygulanmadan önce geçerli kılınmasının önemi netleştirilmiştir. 
 • Eski versiyonda HACCP planının gözden geçirilmesi şeklinde olan 2.14 maddesi BRCGS V9’da kaldırılmıştır. 
 •  

BRCGS Food Versiyon 9 Üçüncü Bölümdeki Temel Değişiklikler:

 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 3.4.3: İç denetim sonuçların bir özeti, yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilecektir (bakınız madde 1.1.4) şeklinde bir atıf yapılmıştır. 
 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 3.5.1.2: Tedarikçi denetimi kapsamında kontrol edilecekler genişletilmiştir. 
 • Madde 3.5.3.3: Risk ve tanımlanmış performans kriterlerine dayalı olarak hizmet tedarikçilerinin performans incelemesi ve kayıtları ayrı bir madde olarak eklenmiştir.
 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 3.5.1: Dış kaynaklı proses maddelerine geçmeden önce detay bir gereklilik açıklaması eklenmiştir. 
 • Madde 3.5.4.2: Dış kaynaklı tedarikçi denetimleri kapsamında kontrol edilecekler genişletilmiştir. 
 • Madde 3.5.4.3: Üretim, imalat, işleme veya depolama dahil olmak üzere herhangi bir prosesin dışarıdan temin edildiği durumlarda, ürün güvenliğine, özgünlüğüne ve yasalara uygunluğuna ilişikin riskler, tesisin gıda güvenliği planının (HACCP planı) bir parçasını oluşturacaktır maddesi 
 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 3.5.4.4: Eklenmiştir. Dış kaynaklı proses için bitmiş ürün spesifikasyonuna benzer bir hizmet spesifikasyonu oluşturulacaktır. Bu, ürünler için herhangi özel bir elleçleme gerekliliklerini içerecektir.
 • Madde 3.6.1: Spesifikasyonlarda allerjenlerinde tanımlanması gerekliliği netleştirilmiştir.
 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 3.7.1: Düzletici ve önleyici faaliyet prosedürü kök neden analizinin tamamlanmasını ve önleyici faaliyetin uygulamasını içerecektir maddesi eklenmiştir. 
 • Madde 3.7.3: Tesisin kök neden analzilerinin tamamlanmasına dair bir prosedürü olacaktır şeklinde tanımlanan ayrı madde iptal edilmiştir.
 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 3.11.4: Gerçek bir geri çağırma durumunda belgelendirme kuruluşu 3 işgünü içinde bilgilendirliecektir maddesine ek gereklilikler eklenmiştir. 

BRCGS Food Versiyon 9 Dördüncü Bölümdeki Temel Değişiklikler

 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 4.1.4: Personel, taşeron ve ziyaretçilerin tesise girişlerinin kontrol edilmesi, Üretim ve depolama alanlarına sadece yetkili personel girebilmesi ve güvenlik prosedürleri eğitimi ile ilgili gereklilikler bu madde altında birleştirilerek, bu madde eklenmiştir. 
 • Madde 4.2.1: Tehdit değerlendirmelerine ve gıda savunma planlarına dahil olan kişi ve ekip ile ilgili gerekliklerin anlatıldığı madde yeni eklenmiştir. 
 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 4.3.1: Yerleşim, ürün akışı ve ayrımı başlığında bu madde eklenmiş ve Tesis, sahada üretilen, işlenen veya paketlenen ürünler için gerekli olan üretim risk alanlarını, Standardın Ek 2'sindeki tanımları kullanarak değerlendirecektir şeklinde ifade edilmiştir.
 • Madde 4.3.2: Tesis yerleşim planında olması gerekenlere ekleme yapılmıştır
 • Madde 4.4.11: Plastik şerit perdelerle ilgili olarak bu madde yeni eklenmiştir. 
 • 4.6 Ekipman ile ilgili madde eski versiyonda 3 madde iken bu maddeler iptal edilmiş ve bu bölüm toplam yedi madde olacak şekilde tekrar detaylandıırlmıştır 
 • Madde 4.9.5.1: Gıda ile temas eden ahşap için gereklilikler detaylandırılmıştır.
 • Madde 4.9.6.2: Taşınabilir, elde kullanılan ekipmanlar, örneğin, açık ürün alanlarında kullanılan kırtasiye malzemeleri (kalem, kurşun kalem vb.), cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir eşyalar için gereklilikler eklenmiştir.
 • Madde 4.9.6.3: Riske dayalı olarak, diğer abancı cisim bulaşma türlerini en aza indirmek için prosedürler uygulanacaktır maddesi eklenmiştir.
 • Madde 4.10.3.5:X-ray kullanımı ile ilgili ayrı bir madde tanımlanmıştır
 • Sevkiyat ve nakliye eğer bir taşerona yaptırılıyorsa, taşeron onayı ile ilgili ek gereklilikler tanımlanmıştır

BRCGS Food Versiyon 9 Beşinci Bölümdeki Temel Değişiklikler

 • BRCGS Food Versiyon 9 5.3 allerjen yönetimi maddelerine geçmeden önce detay bir gereklilik açıklaması eklenmiştir. 
 • Madde 5.3.1:Personelin zafiyet değerlendirmesine dahil olduğu durumlarda, sorumlu kişi veya ekip ile ilgili ek madde eklenmiştir.
 • Madde 5.4.3: Tağşiş ve ikame planının hangi duurmlarda gözden geçirileceği eklenerek detaylandırılmıştır. 
 • Madde 5.4.7: Ürün iddeasının geçerli kılınması ile ilgili madde yeni versiyona eklenmiştir
 • Madde 5.6 başlığı ürün incelemesi, saha içi ürün kontrolleri  ve laboratuvar analizleri şeklinde değiştirilerek 5.6.1 ve 5.6.2 alt maddeleri birleştirilip 5.6 başlığı altında tüm gereklilikler toplanmıştır 
 • Madde 5.9: Hayvanların birinci işlem gördüğü (örneğin kırmızı et mezbahası, kümes hayvanları kesimhanesi veya balık işleme tesisi) tesislerle ilgili gereklilikler bu madde altında yeni vesiyona eklenmiştir.

BRCGS Food Versiyon 9 Altıncı Bölümdeki Temel Değişiklikler:

 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 6.1.7: Bir tesisin, denetim kapsamı dışında kalan ürünleri veya malzemelerinin ellençlendiği durumla ilgili yeni versiyona madde eklenmiştir.

BRCGS Food Versiyon 9 Yedinci Bölümdeki Temel Değişiklikler:

 • BRCGS Food Versiyon 9 Yedinci bölümde maddeler içindeki netleştirilmeler dışında temel bir değişiklik yapılmamıştır.

BRCGS Food Versiyon 9 Sekizinci Bölümdeki Temel Değişiklikler:

 • BRCGS Food Versiyon 9 Madde 8.1.1: Yeni versiyonda sedeleştirilmüştir
 • Madde 8.2.3:Çıkarılabilir duvarlar ile ilgili gereklilikler yeni versiyona eklenmiştir.
 • Madde 8.3 maddesi başlığı ekipman ve bakım şeklinde değişmiş ve ekipman eklenmiştir.
 • Madde 8.5.1: Yüksek-dikkat/yüksek-risk alanlarında temizlik ile ilgili madde de bir önceki versiyona göre ciddi bir basitleştirme ve içerikte değişiklik yapılmıştır
 • Madde 8.5.4: CIP ile ilgili yeni bir madde eklenmiştir. 

BRCGS Food Versiyon 9 Dokuzuncu Bölümdeki Temel Değişiklikler:

 • BRCGS Food Versiyon 9 Ticareti yapılan ürünlerin standart maddelerine geçmeden önce detay bir gereklilik açıklaması eklenmiş
 • Madde 9.1: Gıda güvenliği planı – HACCP başlığında tek bir madde eklenmiştir.
 • Madde 9.6.1: Tesisin izlenebilirlik prosedürü (bakınız madde 3.9.1), ticareti yapılan ürünlerin izlenebilirliği için kullanılan sistemin ayrıntılarını içerecektir.

 

Kaynaklar:

 • BRCGS Versiyon 8 standardı
 • BRCGS Versiyon 9 standardı