x

İş Güvenliği Analizi Nedir?

Suswise
9/30/2022

İş güvenliği analizi çerçevesinde işverenler her zaman çalışanlarının sağlığını, güvenliğini kontrol altına almak ve uygun çalışma ortamını yaratmak durumundadırlar. Bu açıdan işverenler; iş güvenliği konusunda risk oluşturabilecek olası durumlarla ilgili risk değerlendirmesi yaparlar. Değerlendirme, olası tehlikeleri tanıma, riskleri tespit etme, analiz etme ve birçok adımın izlenmesiyle gerçekleştirilir. Elde edilen tüm donelere bakılarak, belirlenen riskler, belli faktörler baz alınarak analiz edilir. İş güvenliği analizi formu olarak nitelendirdiğimiz doküman da bu analiz yöntemlerinden biridir. Formun hedeflediği; mevcut işi kategorilendirerek olası tehlikeleri ve bu tehlikelere yönelik alınabilecek önlemleri tespit etmektir. İş güvenliği analizi dokümanları, gerekli prosedürlerin oluşturulması, değişiklikleri, güncellemeleri ve iyileştirmeleri öngörmesi açısından oldukça önemlidir. Birkaç cümle önce bahsettiğimiz risk analizi kavramı ve iş güvenliği analizi kavramı arasında birbirini tamamlayan, destekleyen bir bağ bulunmaktadır. Risk analizleri neticesinde risk skoru fazla çıkan işlere ağırlık vermek ve dikkat etmek noktasında hemen iş güvenliği analizi formu devreye alınır.

Genellikle sahada faaliyet gösteren işçilerin işleri, iş güvenliği analizi açısından en uygun işlerdir. İş güvenliği analizini gerçekleştirirken işi parçalara ayırmak oldukça önemlidir. Burada esas alınacak nokta, işi parçalara ayırırken adımları ne çok genel, ne de aşırı detaylı olarak belirlemektir. İş güvenliği analizini uygularken önemsenmesi gereken bir diğer nokta ise, o işi yapan çalışanların uygulamaya dahil edilmesidir. Onlara muhakkak söz hakkı tanımalı, görüşleri dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir. İncelemeler yapılırken işçilerin yaşadığı tehlikeler ve önceden yaşanılan kazaların raporları da önemsenmelidir. 

İş güvenliği analizi çerçevesinde adımlar incelenirken, iş kazalarına sebebiyet verecek tehlikeli davranışlar belirlenir. (Buna olası gizli tehlikeler de dahildir.) Sonrasında gereken önlemler alınır. Önemli olan ekip içerisindeki herkesin tecrübelerini dinlemek ve ona göre alınacak önlemleri kararlaştırmaktır. Bu durum çalışanların da motivasyonunun yükselmesine olanak sağlar. İşvereninin iş güvenliği konusunu dikkate alarak çalışanlar için güvenli ortamlar yaratması, çalışanın işverenine bağlılığının artmasında da önemli bir etkendir. 

Doğru uygulanmış bir iş güvenliği analizi, işletmeye zamandan da tasarruf ettirebilir. İşletme iş güvenliği açısından uygun koşulları sağlamasının sonucu olarak çok daha verimli ve nitelikli işler çıkarır. 

İş güvenliği analizi formu ile ilgili dokümana aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://suswise.com/discover/documents/is-guvenligi-analizi-formu-iga-241862