Ramak Kala Formu

Suswise
8/18/2022

Ramak kala formu, ramak kala olaylarının meydana gelmesi durumunda doldurulan formlardır. Ramak kala ise; iş yerlerinde kimsenin yaralanmadığı veya kaybedilmediği fakat yaralanma ihtimalinin olduğu olayların yaşanmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde ramak kala olayı şöyle tanımlanmıştır: İş yerinde meydana gelen; çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay. Bu olayları “az kalsın kaygan zeminde düşüyordum” , “az kalsın elektrik çarpıyordu” ya da “az kalsın dolap devriliyordu” şeklinde de örneklendirebiliriz.

Ramak kala olayları iş kazalarının habercisidir. Eğer bu olayların sonucunda ramak kala formu doldurulmazsa, olay ramak kala olmaktan çıkarak iş kazalarına dönüşür. Yukarıda bahsettiğimiz yönetmeliğin bir maddesi olan “risk değerlendirmesinin yenilenmesi” maddesinde, olası yenilenme durumları sıralanmıştır. Bu durumlara göre, eğer bir iş yerinde ramak kala olayı meydana gelirse, oluşabilecek yeni risklerin o iş yerinin bütününü ya da belirli bir kısmını etkilemesi dahil olmak üzere, risk değerlendirmesinin kısmi ya da tamamen yenilenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ramak kala formunun kayıtlar halinde tutuluyor olması, iş yerlerinde olası iş kazalarının engellenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Böylelikle bu tür olaylarının tekrarının da önüne geçilmiş olur.

Ramak kala formu oldukça önemsenmesi gereken ve ciddi bir işleyiş gerektiren formdur. Küçük ya da büyük her olay sonrası kayıtların yapılması ve forma işlenmesi, tehlikeyi ortadan kaldırmak anlamına gelir. Önemsiz olarak görünen bir olaydan dahi muhakkak haberdar olunmalı, olay görmezden gelinmemeli, şahit olunan her olay çok iyi analiz edilmeli ve raporlanmalıdır.

İş kazaları, büyük oranda engellenebilir kazalardır. Ramak kala formunun etkin olarak kullanılması sayesinde, iş yerindeki birçok insanın hayatı kurtarılmış ve düzen sağlanmış olur. Düzenin sağlanmasında sadece iş verene değil, çalışanlara da görevler düşer. Bu konuda eğitimlerin verilmesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinçlendirilmesi bir noktada yeterli olmayabilir. Uygulanabilecek en etkili yöntem, ramak kala formunun etkin bir şekilde ve zamanında doldurulmasıdır. 

Ramak kala formuna işlenmesi gereken olaylarla ilgili en aydınlatıcı teori 1-29-300 kuramı olarak da bilinen Herbert W. Heinrich’in hayata geçirdiği kaza piramidi teorisidir. Bu teoriye göre iş yerlerinde meydana gelen her 300 ramak kala olayı (ucuz atlatma) 29 uzuv kayıplı ya da ciddi yaralanmalı kazanın habercisidir. Bunlar dikkate alınmazsa 1 ölümlü kazanın yaşanma ihtimali çok yüksektir. Ramak kala formu sayesinde ise kaza piramidinde yer alan tehlikeler olabildiğince engellenmeye çalışılmıştır.

Sonuç olarak; olası iş kaza sayılarının minimuma indirilmesi ve tehlikelerin ortadan kaldırılması adına ramak kala formu hayati bir önem taşır. Bu form sayesinde iş kazalarını sınırlandırmak demek, sağlıklı bir iş yeri demektir. 

Konuyla ilgili dokümana aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz;
https://suswise.com/discover/documents/isg-ramak-kala-formu-591248