x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Gıda Güvenliği Kültürü

Summary
Gıda güvenliği kültürünün işletmede ne seviyede olduğunu ve nasıl geliştirebileceğini anlatan ve aşağıdaki dokümanları içeren bir doküman paketidir: 1."Gıda Güvenliği Geliştirme ve İzleme Talimatı": Gıda Güvenliği Kültürü, bir kuruluş genelinde gıda güvenliğine yönelik zihniyeti ve davranışı etkileyen paylaşılan değerler, inançlar ve normlardır. Gıda güvenliği kültürünün işletme içersinde bir olgunluk seviyesi vardır. Yani işletmenin gıda güvenliği kararlarını nasıl verdiği ve işletmedeki kişilerin günlük kararlarında ve eylemlerinde gıda güvenliğine ne derece öncelik verildiğini gösterir.Kültür seviye tespitinin nasıl yapılacağını, bu kültür seviyesi ile gıda güvenliği kültürünün nasıl geliştirilebileceğini detaylı şekilde anlatan talimattır. 2-"Gıda Güvenliği Kültür Anketi": Soruları hazır olan bu anketin personele yapılması ile mevcut durumun değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Anketin değerlendirmesi alınan punalara göre yapılmakta olup, puan karşılığının nasıl değerlendirileceği de anket içinde detaylandırılmıştır. 3-"Gıda Güvenliği Kültürü Olgunluk Seviyesi Listesi": Anket ile mevcut durum tespiti sonrasında bu liste ile işletmenin olgunluk seviyesi belirlenir. Doküman içinde örnek bir uygulamada gerçekleştirilmiştir. 4-"Gıda Güvenliği Kültürü Eylem Planı": Kültür anketi ve olgunluk seviyesi tablosuna göre iyileştirme için alınması gerekli aksiyonların belirlendiği tablodur. Doküman içinde örnek bir uygulamada gerçekleştirilmiştir.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1
Types
Talimat, Form, Liste, Anket
Tags
kültür, gıda güvenliği kültürü, anket
Attached Files
1.GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME VE İZLEME TALİMATI.docx
2.GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜR ANKETİ.docx
3.GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLGUNLUK SEVİYESİ LİSTESİ.docx
4.GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ EYLEM PLANI.docx