x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Alerjen Yönetimi

Summary
1.''Alerjen kontrolü prosedürü'' İşletmede bulunan alerjenlerin nasıl takip ve kontrol edileceği çapraz bulaşmaların nasıl engelleneceğinin açıklandığı dökümandır. 2.''Alerjen bulaşması risk analizi'' işletmede bulunan tüm alerjenlerin ,iş akışı ,personel ve malzeme akışı içinde bulaşmaların kontrolüne dair yapılan bir risk analizidir. 3.''Alerjen listesi'' işletme bulunan alerjenlere listedir.Ürün içeriği bazında hazırlanmalıdır. 4.''Alerjen kontrolü doğrulama formu'' işletmede uygulana alerjen kontrolüne dair uygulamaların ürün güvenliği açısından başarılı olduğunu kanıtlamaya yönelik veri analizine dayalı oluşturulmuş bir dökümandır. 5.''Tedarikçi alerjen kontrol formu'' tedarikçilerden alınan tüm girdiler için alerjen kontrolü ve beyanına dair hazırlanmış bir formdur, tedarikçi sağladığı ürün veya malzeme için çapraz bulaşma ihtimali dahil tüm alerjenleri beyan edecektir.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Liste, Risk Analizi
Tags
alerjen
Attached Files
1.ALLERJEN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ.docx
2.ALERJEN BULAŞMASI RİSK ANALİZİ.docx
3.ALERJEN LİSTESİ.docx
4.ALERJEN KONTROLÜ DOĞRULAMA FORMU.docx
5.TEDARİKÇİ ALERJEN KONTROL FORMU.docx