x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Çevresel İzleme Programı

Summary
1.''Çevresel hijyen izleme programları talimatı'' üretim alanı içinde gerek makine ekipman gerek personel gerekse ortam ile ilgili mikrobiyolojik risklerin yönetimini anlatan bir dökümandır. 2.''Çevresel hijyen izleme risk analizi-biyolojik'' çevresel hijyen izleme gerekliliklerini bölge ve bakteri bazında belirlemeye yönelik yapılan risk analizidir. 3.''Çevresel hijyen izleme risk analizi-allerjen'' çevresel hijyen izleme gerekliliklerini bölge ve allerjen bazında belirlemeye yönelik yapılan risk analizidir. 4.''Çevresel hijyen kontrol planı'' tesis içinde alan değerlendirmesine bağlı olarak örnekleme sıklığı ve izleme parametrelerinin tanımlandığı plandır. 5.''Çevresel hijyen izleme kontrol formu'' çevresel hijyen izleme verilerinin kaydedildiği formdur. 6.''Swabb testi uygulama talimatı'' swabb testlerinin nasıl yapılacağının açıklandığı talimattır.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Talimat, Form, Plan
Tags
hijyen, çevresel izleme, mikrobiyoloji
Attached Files
1.ÇEVRESEL HİJYEN İZLEME PROGRAMLARI TALİMATI.docx
2.ÇEVRESEL HİJYEN İZLEME RİSK ANALİZİ-BİYOLOJİK.xlsx
3.ÇEVRESEL HİJYEN İZLEME RİSK ANALİZİ-ALLERJEN.xlsx
4.ÇEVRESEL HİJYEN KONTROL PLANI.docx
5.ÇEVRESEL HİJYEN İZLEME KONTROL FORMU.docx
6.SWAB TESTİ UYGULAMA TALİMATI.docx