x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Eğitim Prosedürü ve Ekleri- Gıda Sektörü

Summary
1.''Eğitim Prosedürü'' İşletmede uygulanan eğitim faaliyetlerinin detaylarının açıklandığı prosedürdür. 2.''Eğitim sıklığı risk analizi'' uygulanacak eğitimlerin ne başlıklar ile ilgili olacağı ve ne sıklıklarda olması gerekliliğinin ,gıda güvenliği tabanında tehlike değerlendirmesine bağlı olarak tespit edildiği dökümandır. 3.''Oryantasyon eğitim talimatı'' işe yeni başlayan personelin gıda güvenliği ve genel kurallar ile ilgili bilgilendirilmesinin detaylarının açıklandığı talimattır. 4.''Eğitim planı'' işletmede uygulanan eğitim programlarının konuları, terminleri, eğitim süreleri ve eğitim alacak ve verecek kişilerin tanımlandığı dökümandır. 5.''Oryantasyon eğitim formu'' işe başlayan personelin aldığı eğitimlerin kayıt altına alındığı formdur. 6.''Eğitim katılım formu'' Planlı yada plansız olarak verilen eğitimlerin içeriklerinin katılımcıların adlarının ve imzalarının ,süre ve eğitici bilgilerinin olduğu kayıttır. 7.1.''KKN Metal dedektör eğitim etkinlik değerlendirme formu'' Kritik kontrol noktası metal dedektörden ürün geçirme işlemini yapan personelin eğitimi ve eğitimin etkinliğinin değerlendirildiği kayıttır. 7.2.''Yabancı madde eğitim etkinlik değerlendirme formu'' Yabancı madde farkındalığı konusunda verilen eğitimlerin etkinliğinin soru sorularak değerlendirildiği kayıttır. 7.3.''Yasal merci denetimi eğitim etkinlik değerlendirme formu'' yasal mercilerden gelen denetimlerde sorumlu personelin farkındalığının artırılması için verilen eğitimin etkinlik değerlendirmesi için hazırlanmış kayıttır.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Talimat, Form, Risk Analizi, Plan
Tags
eğitim, kkn, oryantasyon, risk, ögp eğitimi, eğitim katılım
Attached Files
1.EĞİTİM PROSEDÜRÜ.docx
2.EĞİTİM SIKLIĞI RİSK ANALİZİ.xlsx
3.ORYANTASYON EĞİTİM TALİMATI.docx
4.EĞİTİM PLANI.docx
5.ORYANTASYON EĞİTİM FORMU.docx
6.EĞİTİM KATILIM FORMU.docx
7.1KKN Metal Dedektör Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu.docx
7.2DEPOLAMA UYGULAMALARI EĞİTİM ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU.docx
7.3 YABANCI MADDE EĞİTİM ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU.docx
7.4YASAL MERCİ DENETİMİ EĞİTİM ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU.docx