x
Erdem Özsoysal
Quality Control Manager

Eğitim Prosedürü ve Ek Dokümanlar

Summary
Bu prosedür ve dökümanların amacı; ürün şartlarını etkileyen faaliyetleri uygulayan, doğrulayan ve yöneten personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, yeterlilik tespitlerinin yapılması, yeterliliğin sağlanması, geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi için uygulanan izleme, değerlendirme ve eğitim yöntemlerini tanımlamaktır. Eğitim prosedürü, bir eğitim sürecinde takip edilecek adımları ve yöntemleri belirleyen bir plan veya kılavuzdur. Eğitim prosedürünün amacı, öğrenme hedeflerine ulaşılması için gereken adımları ve yöntemleri belirlemek ve eğitim sürecinin düzenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İşletmenin kalite yönetim sistemi ilkelerine uygun olarak çalışanların kalite yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve uygulamasını sağlar. KYS eğitim prosedürü, çalışanların kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu anlamalarını, kalite yönetim sistemi ilkelerini uygulamalarını ve bu ilkeler doğrultusunda işlerini yapmalarını sağlar. Bu prosedürün amacı, çalışanların işlerinde verimliliğini ve başarısını artırmak, kaliteyi iyileştirmek ve işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Çalışan gelişimi için eğitim prosedürü, çalışanların işlerinde gerektiğinde güncelleştirilen bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlar. Bu prosedür ayrıca çalışanların kariyerlerine ilerlemeyi amaçlayan eğitimleri de içerebilir. Çalışan gelişimi için eğitim prosedürü, işletmenin çalışanlarının ihtiyaçlarına göre tasarlanır ve çalışanların öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitimler düzenlenir. Bu prosedür, çalışanların işlerinde verimliliğini ve başarısını artırmak için gerekli olan eğitimlerin tasarımını ve uygulamasını da içerir. Dokümanın içeriği: 1. Eğitim Prosedürü 2. Yıllık Eğitim Planı 3. Eğitim Katılım Formu 4. Eğitim Bilgi Kartı 5. Eğitim İhtiyaç Analizi ve Talep Formu 6. Eğitim Etkinlik Yetkinlik Ölçme Raporu 7. Oryantasyon Eğitim Formu 8. Dış Eğitim Katılım/Değerlendirme ve Etkinlik Formu
Existing Standards
ISO 14001-2015, ISO 9001:2015, ISO9001, ISO 45001:2018
Types
Prosedür, Form, Plan, Rapor
Tags
insan kaynakları süreci, eğitim, eğitim değerlendirme, eğitim etkinliği, yetkinlik, oryantasyon, eğitim katılım, personel eğitimi, çalışan gelişimi
Attached Files
1. Eğitim Prosedürü.docx
2. Yıllık Eğitim Planı.xlsx
3. Eğitim Katılım Formu.xlsx
4. Eğitim Bilgi Kartı.xlsx
5. Eğitim İhtiyaç Analizi veTalep Formu.xlsx
6. Eğitim Etkinlik Yetkinlik Ölçme Raporu.xlsx
7. Oryantasyon Eğitim Formu.xlsx
8. Dış Eğitim Katılım Değerlendirme ve Etkinlik Formu.xlsx