x
Burçin Özge Akçay
Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanı

Ekipman Yönetimi Prosedürü

Summary
Bu dokümanın amacı, BRCGS Gıda Güvenliği 9. Versiyon ile birlikte gıda işletmelerinde makine ekipman alımı / işletme içerisinde bulunan sabit ekipmanların taşınması / sezonluk kullanılan ya da kullanılmayan ekipmanların kullanılmadıkları süre boyunca nasıl muhafaza edilmesi gerekliliklerini açıklamak ve dokümante edebilmek.
Existing Standards
BRCGS Food V9, BRCGS Gıda V9
Types
Prosedür, Form
Tags
yeni ekipman
Attached Files
1.YENİ EKİPMAN SPESİFİKASYON FORMU.xlsx
2.YENİ EKİPMAN DEĞERLENDİRME FORMU.xlsx
3.YENİ EKİPMAN İŞLETMEYE ALIM SABİT EKİPMAN TAŞINMASI RİSK DEĞERLENDİRME VE ONAY FORMU .xlsx
4.KULLANILMAYAN SEZONLUK KULLANILAN EKİPMAN KONTROL FORMU .xlsx
EKİPMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.docx