x
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor

Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetim Soru Listesi

Summary
İşletmelerde, kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin tüm ilgili maddelerini daha kolay yönetmek, maliyetleri düşürmek, verimliliği ve Firmanın performansını arttırmak için oluşturulmuştur. Doküman İçeriği: 1-Kuruluşun Bağlamı-İlgili Taraflar 2-Liderlik ve Taahhüt: Politika, görev yetki ve sorumluluklar 3-Planlama: Risk ve Fırsatların belirlenmesi, değişikliklerin planlanması 4-Destek : Kaynaklar, yeterlilik, farkındalık, iletişim, Dokümante edilmiş bilgi 5-Operasyon: Operasyonel planlama ve kontrol Ürün ve Hizmetler için Şartlar Ürün ve hizmetlerin tasarım ve geliştirilmesi Dışardan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü Üretim ve Hizmet Sunumu 6-Performans değerlendirme, İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 7-İç Tetkik, Yönetimin gözden geçirilmesi 8-İyileştirme, Sürekli iyileştirme
Existing Standards
ISO 14001-2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
Types
Prosedür
Tags
iç tetkik, iç denetim prosedürü, eys iç denetim
Attached Files
EYS İÇ DENETİM SORU LİSTESİ 9001-14001-45001.xls