x
Neslihan İlbasan
Quality Manager

Genel Temizlik Talimatı

Summary
Şirket ve çalışanlar için sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamlar oluşturmak amacıyla, temizlik ve diğer görevli personel tarafından uyulması gereken kurallar ile olası tehlike ve risklere karşı, tutum ve davranışlar belirlemektir. Üretim, depo sevkiyat alanları, idari personel alanı ve genel ortak kullanım alanlarında enfeksiyon bulaş tehlikesine yönelik önlem almak, temas ile bulaş başta olmak üzere hava ve damlacık yolu ile bilinmeyen temaslı ya da asemptomatik enfekte bireylerden duyarlı konakçılara bulaşı minimum düzeye indirmek için temizlik kurallarını belirlemektir.
Existing Standards
BRCGS, BRC, ISO 22000
Types
Talimat
Tags
temizlik, genel temizlik
Attached Files
Genel Temizlik Talimatı.docx