x
Gizem Kor
Food Engineer

Geri Çekme ve Acil Durum Yönetimi- Otel Mutfakları ve Hazır Yemek

Summary
1.Potansiyel olarak güvenli olmadığı belirlenen son ürünlerin tüketilmesinin önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak yöntemlerin tanımlandığı ''Geri Çekme Prosedürü'' 2.Periyodik olarak geri çekme yönteminin etkinliğinin doğrulamasının yapılması amacı ile gerçekleştirilecek geri çekme tatbikatının ilgili taraflara duyurulması için ''Geri Çekme Tatbikatı Duyuru Formu'' 3.Tatbikatın kayıt altına alınması için ''Geri Çekme Tatbikat Raporu'', 4.İşletmenizde gerçekleşebilecek acil durumlar karşısında alınacak aksiyonların tanımlandığı ''Acil Durum Planı'' 5. Acil durumlarda iletişim kurulacak kişi ve kurumların tanımlandığı ''Acil Durumda Aranacak Numaralar Listesi''nden oluşan bir dokümantasyon setidir.
Existing Standards
ISO 22000
Types
Prosedür, Form
Tags
mutfak, otel, geri çekme prosedürü, geri çekme tatbikatı, kütle denkliği
Attached Files
ACİL DURUM PLANI.docx
ACİL DURUMLARDA ARANACAK NUMARALAR LİSTESİ.docx
GERİ ÇEKME DUYURU FORMU.docx
GERİ ÇEKME PROSEDÜRÜ.docx
GERİ ÇEKME TATBİKAT RAPORU.docx