x
Gizem Kor
Food Engineer

HACCP- Ortak Dokümanlar-Otel Mutfağı ve Hazır Yemek

Summary
ISO 22000 standardının temeli olan HACCP gerekliliklerinin sağlanması için tüm ürün gruplarında ortak olan dokümantasyonu kapsar. Bu doküman setini HACCP prensipleri çerçevesinde tamamlamak için ihtiyacınız olan spesifik ürün grubu dokümanını örneğin gıda güvenliği-sıcak yemek grubunu da satın almanız gereklidir. 1.Gıda Güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilecek yöntemlerin tanımlandığı ''Gıda Güvenliği Prosedürü'' 2.Gıda Güvenliğinden sorumlu ekibin ''Gıda Güvenliği Ekibi Atama Yazısı'' 3.Gıda güvenliği uygulamaları ile ilgili olarak gıda güvenliği ekibi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen gıda güvenliği toplantılarında alınan kararların kayıt altına alındığı ''Gıda Güvenliği Toplantı Tutanağı'' 4.Bitmiş ürünlerin amaçlanan kullanımlarının tanımlandığı ''Ürün Tanımlama Planı'', 5.Belirlenen ön gereksinim noktaları ile ilgili alınması gereken önlemlerin tanımlandığı ''Ön Gereksinim Planı'' 6.Üretilen ürünlerin son kontrollerinin sağlanması için ''Son Ürün Kalite Kontrol Planı''ndan oluşan bir dokümantasyon setidir.
Existing Standards
ISO 22000
Types
Prosedür, Form, atama yazısı
Tags
Mutfak, gıda güvenliği, haccp, otel, haccp ekibi, gıda güvenliği ekibi
Attached Files
GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ ATAMA YAZISI.docx
GIDA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ.docx
GIDA GÜVENLİĞİ TOPLANTI TUTANAĞI.docx
ÖN GEREKSİNİM PLANI.xls
SON ÜRÜN KALİTE KONTROL PLANI.docx
ÜRÜN TANIMLAMA PLANI.docx