x
Gizem Kor
Food Engineer

HACCP-Sıcak Yemek grubu

Summary
ISO 22000 standardının temeli olan HACCP gerekliliklerinin sağlanması için spesifik ürün gruplarında ihtiyacınız olan dokümanları kapsar. Bu doküman setini HACCP prensipleri çerçevesinde tamamlamak için ihtiyacınız olan diğer spesifik ürün grubu dokümanlarını ve gıda güvenliği ortak dokümanları setini almanız gereklidir. 1.İşletmede üretilmekte olan ürün gruplarının üretim aşamalarının tanımlandığı ''Akış Şeması - Sıcak Yemek Üretimi'', 2.Prosesdeki gıda güvenliğini etkileyebilecek tüm tehlikelerin tanımlandığı ''Tehlike Analizi -Sıcak Yemek Üretimi'',' 3.Belirlenen kritik kontrol noktaları ile ilgili gerekli önlemlerin tanımlandığı ''HACCP Planı'', 4.Belirlenen operasyonel ön gereksinim noktaları ile ilgili gerekli önlemlerin tanımlandığı ''Operasyonal Ön Gereksinim Planı''
Existing Standards
ISO 22000
Types
Prosedür, Plan, Şema
Tags
Mutfak, gıda güvenliği, haccp, haccp planı, tehlike analizi, otel, ön gereksinim planı, üretim akış şeması, sıcak yemek üretim akış şeması, operasyonel ön gereksinim planı, son ürün kontrol planı, ürün tanımlama planı
Attached Files
AKIŞ ŞEMASI SICAK YEMEK ÜRETİM.xlsx
HACCP PLANI - SICAK YEMEK.xlsx
OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PLANI.xls
TEHLİKE ANALİZİ PLANI- SICAK YEMEK ÜRETİM.xls