x
Gizem Kor
Food Engineer

HACCP-Soğuk Zeytinyağlı ve Meze Grubu

Summary
ISO 22000 standardının temeli olan HACCP gerekliliklerinin sağlanması için spesifik ürün gruplarında ihtiyacınız olan dokümanları kapsar. Bu doküman setini HACCP prensipleri çerçevesinde tamamlamak için ihtiyacınız olan diğer spesifik ürün grubu dokümanlarını ve gıda güvenliği ortak dokümanları setini almanız gereklidir. 1.İşletmede üretilmekte olan ürün gruplarının üretim aşamalarının tanımlandığı ''Akış Şeması - Soğuk Meze Üretimi'', 2.Prosesdeki gıda güvenliğini etkileyebilecek tüm tehlikelerin tanımlandığı ''Tehlike Analizi -Soğuk Meze Üretimi'',' 3.Belirlenen kritik kontrol noktaları ile ilgili gerekli önlemlerin tanımlandığı ''HACCP Planı'', 4.Belirlenen operasyonel ön gereksinim noktaları ile ilgili gerekli önlemlerin tanımlandığı ''Operasyonal Ön Gereksinim Planı''
Existing Standards
ISO 22000
Types
Prosedür, Plan, Şema
Tags
Mutfak, gıda güvenliği, haccp, haccp planı, tehlike analizi, otel, üretim akış şeması, operasyonel ön gereksinim planı, son ürün kontrol planı, ürün tanımlama planı, soğuk yemek üretim akış şeması
Attached Files
AKIŞ ŞEMASI SOĞUK MEZE ÜRETİM.xlsx
HACCP PLANI -SOĞUK MEZE -.xlsx
OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PLANI.xls
TEHLİKE ANALİZİ PLANI- SOĞUK MEZE ÜRETİM.xls