x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Gıda Savunması

Summary
1.''Gıda savunması prosedürü'' Tesiste uygulanan gıda savunmasına dair işlemlerin detaylarının bulunduğu prosedürdür. 2.''Gıda savunması risk analizi'' Tesiste alan ve tehlike bazında oluşturulmuş bir risk değerlendirmesidir. 3.''Gıda savunma planı'' gıda savunmasının sağlanması için risk değerlendirmesine bağlı olarak takip edilmesi gereken alan ve konuların sorumlu bazında açılandığı dökümandır. 4.''Gıda savunma planı etkinlik değerlendirme formu''Uygulana gıda savunma planının etkinliğinin saha içindeki uygulamaların takibi ile izlendiği dökümandır. 5.''Kritik nokta anahtar envanter listesi'' tesiste bulunan bakım ,depolama alanları, bilgi depolama alanları gibi kritik noktaların sorumluları ve anahtarlarının tanımlandığı dökümandır.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Liste, Risk Analizi, Plan
Tags
gıda savunma
Attached Files
1.GIDA SAVUNMASI PROSEDÜRÜ.docx
2.GIDA SAVUNMASI RİSK ANALİZİ.xlsx
3.GIDA SAVUNMA PLANI.docx
4.GIDA SAVUNMA PLANI ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU.docx
5.KRİTİK NOKTA ANAHTAR ENVANTER LİSTESİ.docx