x
Sibel Can
Food Engineer

Gıda Savunması Risk Analizi ve Planı Ekleri

Summary
1.Gıda Savunması, Sabotaj ve Bioterorizm Risk Analizi: Firmada gerçekleşebilecek olası sabotaj ve bioterörizm durumlarına karşı gıdanın savunulması için olası tehlike alanlarının değerlendirildiği, bunlar için kontrol önlemlerinin oluşturulduğu ve risk analizinin yapıldığı dökümandır. Firmada gerçekleşebilecek olası sabotaj ve bioterörizm durumlarına karşı gıdanın savunulması için olası tehlike alanlarının değerlendirildiği, bunlar için kontrol önlemlerinin oluşturulduğu ve risk analizinin yapıldığı "Gıda Savunması, Sabotaj ve Bioterörizm Risk Analiz Planı" ve içeriğinde yer alan 2.Bakım Çantası-Arabası Kontrol Formu, 3.Çiğ Süt Tank-Tanker Cip Temizlik ve Sanitasyon Formu, 4.Eğitim Katılım ve Değerlendirme Formu, 5.Laboratuvar Ring Testi, 6.Onaylı Tedarikçi Listesi, 7.Oryantasyon Eğitim Formu, 8.Personel Hijyen Kontrol Formu, 9.Tedarikçi Şikayet Formu, 10.Ziyaretçi Sağlık Bilgi Formu" nun bulunduğu döküman setidir.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Plan
Tags
gıda savunma planı, Bioterörizm, sabotaj planı, ziyaretçi formu, hijyen kontrol formu, eğitim formu, oryantasyon formu
Attached Files
BAKIM ÇANTASI-ARABASI KONTROL FORMU.docx
ÇİĞ SÜT TANK-TANKER CİP TEMİZLİK VE SANİTASYON FORMU.docx
EĞİTİM KATILIM VE DEĞERLENDİRME FORMU.docx
GIDA SAVUNMASI , SABOTAJ ve BİOTERÖRİZM RİSK ANALİZ PLANI.docx
LABORATUVAR RİNG TESTİ.docx
ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİ.docx
ORYANTASYON EĞİTİM FORMU.docx
PERSONEL HİJYEN KOTNROL FORMU.docx
TEDARİKÇİ ŞİKAYET FORMU.docx
ZİYARETÇİ SAĞLIK BİLGİ FORMU.docx