x
Sibel Can
Food Engineer

Görev Tanımları (İş Talimatı)

Summary
Kişilere gıda güvenliği, yasalara uygunluğu, bütünlüğü ve kalitesi ile ilgili faaliyetlerin yönetimi konularındaki sorumlulukların aktarılacağı, sorumlu kişinin yokluğunda yerine kimin vekalet edeceği, çalışanların görev ve sorumluluklarını tam olarak öğrenmelerini sağlayacak, içeriği "Süt Alım Müdürü İş Talimatı, Süt Alım Operatörü İş Talimatı, Süt Alım Şoförü İş Talimatı, Haşlama Operatörü İş Talimatı, Paketleme Operatörü İş Talimatı, Paketleme Personeli İş Talimatı, Pastörizasyon Operatörü İş Talimatı, Üretim Formeni İş Talimatı, Üretim Personeli İş Talimatı, Üretim Sorumlusu İş Talimatı, Vardiya Mühendisi İş Talimatı, Satın Alma Müdürü İş Talimatı, Satış-Pazarlama Müdürü İş Talimatı, Girdi Kontrol Personeli İş Talimatı, Kalite Sorumlusu İş Talimatı, Kimya Laboratuvar Personeli İş Talimatı, Mikrobiyoloji Laboratuvar Personeli İş Talimatı, Bakım Müdürü İş Talimatı, Bakım Personeli İş Talimatı, Yakıt Kazanı Personeli İş Talimatı, Depo Müdürü İş Talimatı, Depo Personeli İş Talimatı, Depo ve Kolileme Sorumlusu İş Talimatı, Forklift Personeli İş Talimatı, Kolileme Personeli İş Talimatı, Atık Sahası Personeli İş Talimatı, Danışma Görevlisi İş Talimatı, Fabrika Şoförü İş Talimatı, İnsan Kaynakları Müdürü İş Talimatı, İnsan Kaynakları Personeli İş Talimatı, Temizlik Personeli İş Talimatı, Yemekhane Personeli İş Talimatı" ndan oluşan bir döküman setidir
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Talimat
Tags
GFSI, iş talimatı, görev tanımı
Attached Files
BAKIM MÜDÜRÜ İŞ TALİMATI.docx
BAKIM PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
YAKIT KAZANI PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
DEPO MÜDÜRÜ İŞ TALİMATI.docx
DEPO PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
DEPO VE KOLİLEME SORUMLUSU İŞ TALİMATI.docx
FORKLİFT PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
KOLİLEME PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
ATIK SAHASI PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
DANIŞMA GÖREVLİSİ İŞ TALİMATI.docx
FABRİKA ŞOFÖRÜ İŞ TALİMATI.docx
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İŞ TALİMATI.docx
İNSAN KAYNAKLARI PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
TEMİZLİK PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
YEMEKHANE PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
GİRDİ KONTROL PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
KALİTE SORUMLUSU.docx
KİMYA LABORATUVAR PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR PERSONELİ.docx
SATIN ALMA MÜDÜRÜ İŞ TALİMATI.docx
SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ İŞ TALİMATI.docx
SÜT ALIM MÜDÜRÜ İŞ TALİMATI.docx
SÜT ALIM OPERATÖRÜ İŞ TALİMATI.docx
SÜT ALIM ŞOFÖRÜ İŞ TALİMATI.docx
HAŞLAMA OPERATÖRÜ İŞ TALİMATI.docx
PAKETLEME OPERATÖRÜ İŞ TALİMATI.docx
PAKETLEME PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
PASTÖRİZASYON OPERATÖRÜ İŞ TALİMATI.docx
ÜRETİM FORMENİ İŞ TALİMATI.docx
ÜRETİM PERSONELİ İŞ TALİMATI.docx
ÜRETİM SORUMLUSU İŞ TALİMATI.docx
VARDİYA MÜHENDİSİ İŞ TALİMATI.docx