x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

HACCP-Dondurulmuş Karides, Balık

Summary
Donuk su ürünleri sektöründe gıda güvenliği standartları gereği HACCP ile ilgili hazırlanması gerekli tüm dokümantasyonu içerir. Yeşil bırakılmış alanları işletmenize göre uyarladığınızda, sistemin en zor kısımlarından biri olan HACCP bölümünün dokümantasyonunu tamamlamış olursunuz. Bu paket aşağıdakileri içerir: 1.1."HACCP Sistem Prosedürü": HACCP sisteminin nasıl işletileceğini, tehlike analizlerini,tehlike analizleri metodolojisini anlatan prosedürdür. 1.2."Dış Kaynaklı Doküman Listesi-Donuk Su ürünleri": Listede takip edilmesi gereken sektöre ait tüm ulusal ve uluslarası yasalar bulunmaktadır 2.1."Tehlike Analizi-OGP": Ön gereksinim programlarına ait tehlike analizini içerir. 2.2"Ön Gereksinim Programı Planı: GFSI onaylı ürün güvenliği standartları gereği takibi yapılacak ön gereksinim programlarının yasal dayanağını, yapılacak kontrolleri, kontrol sıklığını, sorumlusunu ve kaydının ne olması gerektiğini içeren plandır 3."Ürün Tanımı":Dondurulmuş balık ve karides için ürün tanımını içerir. Ürün tanımı fiziksel ve kimyasal özellikler, işleme şekli, kullanım şekli, tüketici grubu, alerjen varlığı, ambalajlama, raf ömrü ve depolama koşulları, satılacağı yer, etiket uyarıları, özel taşıma koşulları ve menşei başlıklarından oluşur. 4."Dondurulmuş Ürün Akış Şemaları": Balık, Kabuklu Karides ve Et karides olacak şekilde toplam 3 adet akışı içerir. 4.12."Akış Şeması Yerinde Doğrulama Toplantı Formu":Akış şemalarının yıllık doğrulamalarının kayıt altına alınacağı formun örneğidir. 5.1"Girdi Tehlike Analizi":Donuk balık ve karides işleme prosesi için gerekli olan (yardımcı malzeme ve ambalajda dahil) girdilerdeki tehlikelerin analiz edildiği dokümandır. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, tağşiş, sabotaj, radyolojik riskleri kapsar 5.2"Balık Proses Tehlike Analizi":Donuk balık işleme prosesi ile ilgili tehlikelerin analiz edildiği dokümandır. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, tağşiş, sabotaj, radyolojik riskleri kapsar 5.3''Et Karides Proses Tehlike Analizi'' Donuk et karides işleme prosesi ile ilgili tehlikelerin analiz edildiği dokümandır. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, tağşiş, sabotaj, radyolojik riskleri kapsar 5.4.''''Kabuklu Karides Proses Tehlike Analizi'' Donuk kabuklu karides işleme prosesi ile ilgili tehlikelerin analiz edildiği dokümandır. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, tağşiş, sabotaj, radyolojik riskleri kapsar 6.1"Operasyonel Ön Gereksinim (O-OGP)Planı": Tehlike analizi sonucu O-OGP noktası olarak çıkan noktaların nasıl yönetileceğini gösteren plandır. 6.2.Operasyonel Ön Gereksinim Noktaları Kontrol Formları: O-OGP planına göre tutulması gerekli formların boş örneklerini içerir. 7.1"Balık HACCP Planı": Tehlike analizi sonucu Kritik kontrol noktası (kkn) olarak çıkan noktaların nasıl yönetileceğini gösteren plandır. 7.2"KKN Kontrol Formları": HACCP Planına göre tutulması gerekli formların boş örneklerini içerir. 8"KKN Noktaları Geçerli Kılma Raporu": Belirlenen KKN Noktaları için geçerli kılmanın nasıl yapıldığını anlatan detaylı rapordur. HACCP Planına göre belirlenen her kkn noktası için mevcuttur. 9."HACCP Sistemi Doğrulama ve Geçerli Kılma Formu":Tüm HACCP Sisteminin doğrulanması için adım adım yol gösterecek şekilde hazırlanmış formdur.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Liste, Akış Şeması, Plan, Dış Kaynaklı Doküman, Ürün Tanımı
Tags
haccp, akış şeması, ön gereksinim, operasyonel ön gereksinim planı, doğrulama, geçerli kılma, kkn, oogp
Attached Files
1.1HACCP SİSTEMİ PROSEDÜRÜ.docx
1.2DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTESİ SU ÜRÜNLERİ.xlsx
2.1TEHLİKE ANALİZİ-ÖGP.xls
2.2ÖNGEREKSİNİM PROGRAMLARI PLANI.docx
3.1ÜRÜN TANIMI-DONDURULMUŞ BALIK.docx
3.3ÜRÜN TANIMI-DONDURULMUŞ KARİDES.docx
4.1DONDURULMUŞ BALIK AKIŞ ŞEMASI.xlsx
4.2DONDURULMUŞ ET KARİDES AKIŞ ŞEMASI.xlsx
4.3DONDURULMUŞ KABUKLU KARİDES AKIŞ ŞEMASI.xlsx
4.4 AKIŞ ŞEMASI YERİNDE DOĞRULAMA TOPLANTI FORMU.docx
5.1GİRDİ TEHLİKE ANALİZİ-SU ÜRÜNLERİ.xls
5.2BALIK PROSES TEHLİKE ANALİZİ.xlsx
5.3ET KARİDES PROSES TEHLİKE ANALİZİ.xlsx
5.4KABUKLU KARİDES PROSES TEHLİKE ANALİZİ.xlsx
6.1OP-ÖNGEREKSİNİM PROGRAMLARI PLANI -SU ÜRÜNLERİ.docx
6.2DEPO SICAKLIK KONTROL FORMU.docx
6.3NATUREL (KABUKLU) KARİDES PROSES KONTROL FORMU.xlsx
6.4TEMİZLENMİŞ BALIK PROSES KONTROL FORMU.xlsx
7.1HACCP PLANI-BALIK.docx
7.2HACCP PLANI-KABUKLU.docx
7.3KKN İZLEME TALİMATI-SU ÜRÜNLERİ.docx
7.4BALIK VE KARİDES HAMMADDE GİRDİ KONTROL FORMU.docx
7.5BALIK VE KARİDES İŞLEME SICAKLIK İZLEME FORMU-KKN.docx
7.6METAL DEDEKTÖR KONTROL FORMU.docx
7.7SODYUM METABİSÜLFİT MUAMELE FORMU.docx
8.1BALIK HAMMADDE KABUL SICAKLIĞI KKN GEÇERLİ KILMA RAPORU.docx
8.2BALIK İŞLEME İÇ SICAKLIK VE PROSES SÜRESİ KKN GEÇERLİ KILMA RAPORU.docx
8.3METAL DEDEKTOR KKN GEÇERLİ KILMA RAPORU.docx
8.4SODYUMMETABİSÜLFİT KULLANIMI KKN GEÇERLİ KILMA RAPORU.docx
9HACCP PLANI DOĞRULAMA VE GÖZDEN GEÇİRME FORMU.docx