x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

HACCP-Dondurulmuş Meyve Sebze

Summary
Donuk meyve-sebze sektöründe gıda güvenliği standartları gereği HACCP ile ilgili hazırlanması gerekli tüm dokümantasyonu içerir. Yeşil bırakılmış alanları işletmenize göre uyarladığınızda, sistemin en zor kısımlarından biri olan HACCP bölümünün dokümantasyonunu tamamlamış olursunuz. Bu paket aşağıdakileri içerir: 1.1."HACCP Sistem Prosedürü": HACCP sisteminin nasıl işletileceğini, tehlike analizlerini, tehlike analizleri metodolojisini anlatan prosedürdür. 1.2."Dış Kaynaklı Doküman Listesi-Donuk Meyve Sebze": Listede takip edilmesi gereken sektöre ait tüm ulusal ve uluslarası yasalar bulunmaktadır 2.1."Tehlike Analizi-OGP": Ön gereksinim programlarına ait tehlike analizini içerir. 2.2"Ön Gereksinim Programı Planı: GFSI onaylı ürün güvenliği standartları gereği takibi yapılacak ön gereksinim programlarının yasal dayanağını, yapılacak kontrolleri, kontrol sıklığını, sorumlusunu ve kaydının ne olması gerektiğini içeren plandır 3."Ürün Tanımı":Dondurulmuş meyve sebze için ürün tanımını içerir. Ürün tanımı fiziksel ve kimyasal özellikler, işleme şekli, kullanım şekli, tüketici grubu, alerjen varlığı, ambalajlama, raf ömrü ve depolama koşulları, satılacağı yer, etiket uyarıları, özel taşıma koşulları ve menşei başlıklarından oluşur. 4."Dondurulmuş Ürün Akış Şemaları": Ahududu, bezelye, biber, bütün yeşil incir, çilek, fasulye, ıspanak, kereviz, kuşkonmaz, kiraz, sebze genel akışı olacak şekilde toplam 11 adet akışı içerir. 4.12."Akış Şeması Yerinde Doğrulama Toplantı Formu":Akış şemalarının yıllık doğrulamalarının kayıt altına alınacağı formun örneğidir. 5.1"Girdi Tehlike Analizi":Donuk meyve-sebze işleme prosesi için gerekli olan (yardımcı malzeme ve ambalajda dahil) girdilerdeki tehlikelerin analiz edildiği dokümandır. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, tağşiş, sabotaj, radyolojik riskleri kapsar 5.2"Meyve-Sebze Proses Tehlike Analizi":Donuk meyve-sebze işleme prosesi ile ilgili tehlikelerin analiz edildiği dokümandır. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, tağşiş, sabotaj, radyolojik riskleri kapsar 6.1"Operasyonel Ön Gereksinim (O-OGP)Planı": Tehlike analizi sonucu O-OGP noktası olarak çıkan noktaların nasıl yönetileceğini gösteren plandır. 6.2Operasyonel Ön Gereksinim Noktaları Kontrol Formları: O-OGP planına göre tutulması gerekli formların boş örneklerini içerir. 7.1"HACCP Planı": Tehlike analizi sonucu Kritik kontrol noktası (kkn) olarak çıkan noktaların nasıl yönetileceğini gösteren plandır. 7.2"KKN Kontrol Formları": HACCP Planına göre tutulması gerekli formların boş örneklerini içerir. 8"KKN Noktaları Geçerli Kılma Raporu": Belirlenen KKN Noktaları için geçerli kılmanın nasıl yapıldığını anlatan detaylı rapordur. HACCP Planına göre belirlenen her kkn noktası için mevcuttur. 9."HACCP Sistemi Doğrulama ve Geçerli Kılma Formu":Tüm HACCP Sisteminin doğrulanması için adım adım yol gösterecek şekilde hazırlanmış formdur.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Liste, Akış Şeması, Plan, Dış Kaynaklı Doküman, Ürün Tanımı
Tags
haccp, akış şeması, ön gereksinim, operasyonel ön gereksinim planı, doğrulama, geçerli kılma, kkn, oogp
Attached Files
1.1HACCP SİSTEMİ PROSEDÜRÜ.docx
1.2DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTESİ MEYVE SEBZE.xlsx
2.1TEHLİKE ANALİZİ-ÖGP.xls
2.2ÖNGEREKSİNİM PROGRAMLARI PLANI.docx
3.ÜRÜN TANIMI-DONDURULMUŞ MEYVE-SEBZE.docx
4.1DONDURULMUŞ AHUDUDU BÖĞÜRTLEN AKIŞ ŞEMASI.doc
4.2DONDURULMUŞ BEZELYE AKIŞ ŞEMASI.xlsx
4.3DONDURULMUŞ BİBER AKIŞ ŞEMASI.xlsx
4.4DONDURULMUŞ BÜTÜN YEŞİL İNCİR AKIŞ ŞEMASI.xlsx
4.5DONDURULMUŞ ÇİLEK AKIŞ ŞEMASI.doc
4.6DONDURULMUŞ FASULYE(AYŞEKADIN-ORBİT) AKIŞ ŞEMASI.xlsx
4.7DONDURULMUŞ ISPANAK AKIŞ ŞEMASI.xlsx
4.8DONDURULMUŞ KEREVİZ AKIŞ ŞEMASI.xlsx
4.9DONDURULMUŞ KUŞKONMAZ AKIŞ ŞEMASI.xlsx
4.10DONDURULMUŞ SEBZE AKIŞ ŞEMASI GENEL.xlsx
4.11DONDURULMUŞ VİŞNE KİRAZ AKIŞ ŞEMASI.xlsx
4.12AKIŞ ŞEMASI YERİNDE DOĞRULAMA TOPLANTI FORMU.docx
5.1GİRDİ TEHLİKE ANALİZİ-MEYVE SEBZE.xlsx
5.2MEYVE SEBZE PROSES TEHLİKE ANALİZİ.xlsx
6.1Operasyonel Ön ereksinim Programları Planı -MEYVE SEBZE.docx
6.2DEPO VE TÜNEL SICAKLIK TAKİP FORMU.xlsx
6.3IQF KONTROL FORMU.xlsx
7.1HACCP PLANI MEYVE SEBZE.docx
7.2KKN İZLEME TALİMATI-MEYVE SEBZE.docx
7.3HAŞLAMA YETERLİLİK KONTROL FORMU.docx
7.4SON ÜRÜN ANALİZ FORMU ISPANAK.xls
7.5METAL DEDEKTÖR KONTROL FORMU.docx
8.1HAŞLAMA KKN GEÇERLİ KILMA RAPORU.docx
8.2METAL DEDEKTOR KKN GEÇERLİ KILMA RAPORU.docx
8.2SON ÜRÜN YABANCI MADDE KKN GEÇERLİ KILMA RAPORU.docx
9HACCP SİSTEMİ DOĞRULAMA VE GÖZDEN GEÇİRME FORMU.docx