x
Gizem Kor
Food Engineer

İç Denetim Prosedürü ve Ekleri-Otel Mutfakları ve Hazır Yemek

Summary
1.ISO 19011 ve ürün güvenliği standartlarına uygun olarak, sisteminizin uygunluğu, etkinliği ve sürdürebilirliğini kontrol altında tutmak için yapmanız gerekli iç denetimleri nasıl yapmanız gerektiğinin detayını ve denetçi yetkinliğinin nasıl olması gerektiğini anlatan "İç Denetim Prosedürü", 2.İç denetim sıklığını nasıl belirlemeniz gerektiğini anlatan "İç "Denetim Risk Analizi", 3.İç Denetim detaylarının planlandığı ''İç Denetim Planı'' 4. İç Denetimin ilgili taraflara duyurusunun yapıldığı ''İç Denetim Duyuru Formu'' 5.iç denetim sorularınızı üzerinde hazırlayabileceğiniz "İç Denetim Soru listesi" 6.iç denetim sonuçlarınızı raporlayacağınız "İç Denetim Raporu"' ve 7.iç denetim süreci ve denetçilerin etkinliğinin değerlendirildiği ''İç Denetim Değerlendirme Formu''ndan oluşan bir doküman setidir. İç denetim soru listelerinin, soruları da hazır hallerine Quickcheck bölümünden ulaşabilirsiniz.
Existing Standards
ISO 22000, ISO 19011
Types
Prosedür, Talimat, Form, Liste, Tablo
Tags
mutfak, otel, iç denetim, iç denetim sıklığı, denetçi yetkinliği, risk analizi, denetim planı
Attached Files
İÇ DENETİM DEĞERLENDİRME FORMU.docx
İÇ DENETİM DUYURU FORMU.docx
İÇ DENETİM PLANI.docx
İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ.docx
İÇ DENETİM RAPORU.docx
İÇ DENETİM RİSK ANALİZİ.docx
İÇ DENETİM SORU LİSTESİ.docx