x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

İç Denetim Sıklığı Belirleme, Denetimi Gerçekleştirme ve GMP Denetimi-Gıda Sektörü

Summary
1.1''İç denetim prosedürü'' Gıda güvenliği sistemlerinin standart içeriğine uygun olarak uygulanan sistemin kontrolüne dair şartların tanımlandığı prosedürdür. 1.2.''İç denetim planlama risk analizi'' Uygulanan Gıda güvenliği sistemi maddelerine göre gıda güvenliğini etkileyen departmanlar, standart maddesinin gıda güvenliğine etkisi konuları dikkate alınarak denetim sıklığı belirleme hedeflenen risk değerlendirmesidir. 1.3.''İç denetim planı'' Uygulanan gıda güvenliği sistemi kapsamında risk analizinde belirlenen sıklıkta ,departman bazında oluşturulan bir kontrol planıdır. 1.4.''İç denetim soru listesi Formatı'' Uygulanan gıda güvenliği sistemine uygun olarak tesisin durumunu kontrol edebilmek için oluşturulmuş dökümandır. 1.5.''İç tetkik raporu'' iç denetim sonrasında tespit edilen uygunsuzlukların ve bunlara bağlı olarak açılan döflerin, sorumluların isim ve onaylarının bulunduğu formdur. 2.1.''GMP denetimi sıklığı risk analizi ve kontrol planı'' işletme sahasının gıda güvenliği tabanında alan ve tehlike bazında ne sıklıkta kontrol edilmesi gerekliliğinin tespit edildiği değerlendirme dökümanıdır. 2.2.''GMP denetim formu formatı'' işletme sahasının kontrolünü puanlama yöntemi ile yapabilmek için oluşturulmuş bir formdur.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Liste, Risk Analizi, Plan
Tags
iç denetim, iç tetkik
Attached Files
1.1İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ.docx
1.2İÇ DENETİM PLANLAMA RİSK ANALİZİ.xlsx
1.3İÇ DENETİM PLANI.xlsx
1.4İÇ DENETİM SORU LİSTESİ FORMATI.xlsx
1.5İÇ TETKİK RAPORU.docx
2.1GMP DENETİMİ SIKLIĞI RİSK ANALİZİ VE KONTROL PLANI.xlsx
2.2GMP DENETİM FORMU TASLAĞI.docx