x
Gözde Uygun
Quality Assurance Specialist

İş kazası olay tespit tutanağı

Summary
İş kazası tutanağında kaza sonucu işçide uzuv kaybı olup olmadığının belirtilmesi de gerekmektedir. İş kazasına sebep olan araç gereçler de belirtilmeli bu şekilde olayın somutlaştırılması sağlanmalıdır. Varsa kazanın meydana geldiği yere dair plan, kroki veya fotoğraflar tutanağa ek olarak eklenmelidir.
Existing Standards
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Types
Form
Tags
acil durum, olay, uygunsuzluk, döf, kök neden, üretim, form
Attached Files
İş kazası olay tespit tutanağı.docx