x
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant

İSG - Acil Durum Planı

Summary
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde acil durum planı, “işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan” olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde çalışan sayısı ya da işinin boyutu farketmeksizin her işletmede olması gereken bir dökümandır.
Existing Standards
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, ISO 45001:2018, İSG
Types
Plan, Acil Durum Planı, ISG, 45001, Acil Durum Ekip
Tags
acil durum, İş Güvenliği, Acil Durum Planı, 45001, isg, planlar
Attached Files
Acil Durum Planı.docx