x
Gözde Uygun
Quality Assurance Specialist

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Summary
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Uygulayan Firmaların sistem kurulumunda ihtiyaç duyacağı doküman setlerini içerir;. 1. Müşteri Memnuniyeti El Kitabı 2. Görev tanımı_Müşteri Temsilcisi 3. Görev Tanımı_Müşteri Yöneticisi 4. Müşteri İlişkileri Yönetimi Prosedürü 5. Müşteri memnuniyeti anket formu 6. Müşteri memnuniyet ve şikayet süreci 7. Müşteri memnuniyeti süreci 8. Müşteri şikayeti bildirim ve değerlendirme talimatı 9. Müşteri şikayeti izleme tablosu 10. Şikayet formu 11. Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme Formu 12. Müşteri memnuniyeti politikası
Existing Standards
ISO 10002:2018
Types
Prosedür, Talimat, Form, Politika, Görev Tanımı, Süreç, KEK
Tags
MMYS, Müşteri memnuniyeti, görev tanımı
Attached Files
1. Müşteri Memnuniyeti El Kitabı.docx
2. Görev_Tanımı_Müşteri Temsilcisi.docx
3. Görev_Tanımı_Müşteri Yöneticisi.docx
4. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.docx
5. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU.docx
6. MÜŞTERİ MEMNUNİYET VE ŞİKAYET SÜRECİ.docx
7. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SÜRECİ.docx
8. MÜŞTERİ ŞİKAYETİ BİLDİRİM KONTROL VE DEĞERLENDİRME TALİMATI.docx
9. MÜŞTERİ ŞİKAYETİ İZLEME TABLOSU.xlsx
10. Şikayet Formu.docx
11. MÜŞTERİ MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME FORMU.docx
12. Müşteri Memnuniyeti Politikası.docx