x
Gizem Kor
Food Engineer

İzlenebilirlik-Otel Mutfakları ve Hazır Yemek

Summary
1.İşletmenizde izlenebilirliğin nasıl sağlandığının tanımlandığı ''İzlenebilirilik Prosedürü'', 2.İzlenebilirilik sisteminin uygunluğunun kontrol edildiği ''İzlenebilirlik Kontrol Formu'', 3.Mal kabul aşamasından başlayarak ürün sunumuna kadar gıda güvenliğini etkileyebilecek kritik aşamalardaki kritik limitlerin kayıt altına alınması için ''Mal Kabul Formu'' Üretim proseslerinin izlenemsi için gerekli: 4. ''Sıcak Bölüm İzlem Formu'', 5.''Pastane Bölüm İzlem Formu'', 7.''Soğuk Bölüm İzlem Formu'', 7.''Kasap Bölüm İzlem Formu'', 8.''Kahvaltı Bölüm İzlem Formu'', 9.''Meyve Sebze Dezenfeksiyon Formu'', 10.''Meyve Sebze Dezenfeksiyon Talimatı'' 11.Soğuk Hava Deposu Sıcaklık Kontrol Formu'', 12.''Şahit Numune Formu'' 13.''Depo Transfer Formu'' 14.Bozulan Yiyecek İçecek Maddeleri Formu'' 15. Orijinal ambalajından başka kaba aktarılan ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması için kullanılan ''ürün Bilgi Etiketi'' İzlenebilirlik tatbikatının ve kütle denkliğinin kayıt altına alınması için 16.''Son Üründen Hammaddeye İzlenebilirlik Formu'' ve 17.''Hammaddeden Son Ürüne İzlenebilirlik Formu ''ndan oluşan bir dokümantasyon setidir. Bu doküman setini kullanarak uçtan uça tam bir izlenebilirlik sağlayabilirsiniz.
Existing Standards
ISO 22000
Types
Prosedür, Form
Tags
izlenebilirlik, mutfak, otel, bölüm izlem formu, izlenebilirlik prosedürü, izlenebilirlik kontrol formu
Attached Files
BOZULAN YİYECEK İÇECEK MADDELERİ FORMU.docx
DEPO TRANSFER FORMU.docx
HAMMADEDEN SON ÜRÜNE İZLENEBİLİRLİK FORMU.docx
İZLENEBİLİRLİK KONTROL FORMU.docx
İZLENEBİLİRLİK PROSEDÜRÜ.docx
KAHVALTI BÖLÜM İZLEM FORMU.docx
KASAP BÖLÜM İZLEM FORMU.docx
MAL KABUL FORMU.xls
MEYVE SEBZE DEZENFEKSİYON FORMU.xls
MEYVE SEBZE DEZENFEKSİYON TALİMATI.docx
PASTANE BÖLÜM İZLEM FORMU.docx
SICAK BÖLÜM İZLEM FORMU.docx
SOĞUK BÖLÜM İZLEM FORMU.docx
SOĞUK HAVA DEPOSU SICAKLIK KONTROL FORMU.docx
SON ÜRÜNDEN HAMMADEYE İZLENEBİLİRLİK FORMU.docx
ŞAHİT NUMUNE FORMU.docx
ÜRÜN BİLGİ ETİKETİ.docx