x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

İzlenebilirlik, Geri Çekme ve Geri Çağırma, Acil Durum Yönetimi-Gıda Sektörü

Summary
1.1.''İzlenebilirlik prosedürü'' izlenebilirlik uygulamalarının hammaddeden son ürüne ,üründen hammaddeye nasıl yapıldığının açıklandığı dökümandır.Döküman her işletme için özel olmalıdır, örnek doküman unlu mamül işletmesine göre hazırlanmıştır. 1.2.''İzlenebilirlik kontrol formu-hammaddeden son ürüne'' izlenebilirlik testi sırasında toplanan verilerin hammaddeden son ürüne olacak şekilde kayıt altına alındığı formdur. Kütle denkliği hesaplamasını içerir. 1.3.''İzlenebilirlik kontrol formu-son üründen hammaddeye'' izlenebilirlik testi sırasında toplanan verilerin son üründen hammaddeye olacak şekilde kayıt altına alındığı formdur.Kütle denkliği hesaplamasını içerir. 3.1.''Acil durum ve vaka yönetimi prosedürü'' işletmede oluşabilecek acil durum ve olayların nasıl yönetileceğinin açıklandığı prosedürdür. 3.2.''Acil eylem planı'' işletmede oluşabilecek acil durumlarda gıda güvenliği merkezli olarak alınacak önlem ve tüm uygulamaların sorumlularıyla birlikte açıklandığı dökümandır. 3.3.''Acil durum iletişim listesi'' acil durumlarda kontak kurulacak kişi, kurum ve kuruluşların açıklandığı dökümandır. 3.4.''Kaza vaka kayıt formu'' işletmede oluşan kaza veya olayların gıda güvenliği merkezinde kayıt altına alındığı dökümandır. 4.1''Ürün geri çağırma geri çekme prosedürü'' ürünlerde oluşabilecek geri çağırma veya geri çekme işlemlerinin nasıl yapılacağının açıklandığı dökümandır. 4.2.''Geri çağırma çekme test formu'' Geri çağırma çekme uygulamalarının test edilmesi sırasında ürünlerin senaryo, uygulama ve işlem sürelerinin kayıt altına alındığı dökümandır.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Liste, Plan
Tags
izlenebilirlik, test, acil durum, olay
Attached Files
1.1İZLENEBİLİRLİK PROSEDÜRÜ.docx
1.2İZLENEBİLİRLİK KONTROL FORMU HAMMADDEDEN MAMÜLE.xlsx
1.3İZLENEBİLİRLİK KONTROL FORMU MAMÜLDEN HAMMADDEYE.xlsx
3.1ACİL DURUM VE VAKA YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.docx
3.2ACİL EYLEM PLANI (BEKLENMEDİK DURUM).xlsx
3.3ACİL DURUM İLETİŞİM LİSTESİ.docx
3.4KAZA VAKA KAYIT FORMU.docx
4.1ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA-GERİ ÇEKME PROSEDÜRÜ.docx
4.2GERİ ÇAĞIRMA-ÇEKME TEST FORMU.docx
Kopya 3.2ACİL EYLEM PLANI (BEKLENMEDİK DURUM).xlsx