x
Mithat Güven
Quality Assurance Specialist

Kalibrasyon Prosedürü, Kalibrasyon Risk Değerlendirme Planı ve Ek Dokümanlar

Summary
Bu prosedürün amacı, kuruluş bünyesinde kullanılan tüm ölçme ve izleme için kullanılan cihazların kalibrasyon işlemleri için uygulanacak faaliyetlerin belirlenmesidir. Doküman setinde; kalibrasyona tabi cihazların belirlenmesi, kalibrasyonların uygulama periyodunun belirlenmesi için hazırlanan risk analizi, kalibrasyon uygunluk kontrolleri ve kayıtları, kalibrasyon takibi için hazırlanan liste ve günlük doğrulamalarda kullanılacak kayıt formları yer almaktadır. Dokümanın içeriği: Kalibrasyon Prosedürü - Amaç - Kapsam ve Sorumluluk - Tanımlar - Yöntem o Kalibrasyon Cihazları Listesi o Kalibrasyon Risk Değerlendirmesi o Kalibrasyonların Gerçekleştirilmesi o Günlük Doğrulamalar o Kalibrasyonların Kayıtları ve Kalibrasyonların Doğrulanması o Kalibrasyon Planı Dışındaki Kalibrasyon Gereklilikleri - İlgili Dokümanlar o Kalibrasyon Risk Değerlendirme Planı o Kalibrasyon Takip Planı o Kalibrasyon Doğrulama Planı o Kalibrasyon Cihazları Listesi o Sıcaklık Doğrulama Formu o Terazi Doğrulama Formu o Kullanmayın Etiketi
Existing Standards
FSSC 22000, IFS, ISO 22000, ISO 9001:2015, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food V8, IFS Global Markets, BRC Food V9
Types
Prosedür, Form, Liste, Risk Analizi, Plan
Tags
izleme, kalibrasyon, doğrulama, ölçme, kalibrasyon planı, kalibrasyon risk analizi
Attached Files
FR-Kullanmayın Etiketi.xlsx
FR-Sıcaklık Doğrulama Formu.xls
FR-Terazi Doğrulama Formu.xls
LST-Kalibrasyon Cihazları Listesi.xlsx