x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Kalite Kontrol ve Serbest Bırakma-Donuk Meyve sebze

Summary
1''Muayene deney prosedürü'' Dondurulmuş meyve sebze üretimi için uygulanan kontrol işlemlerinin girdi, yardımcı malzeme, proses ,paketleme ve sevkiyat kontrollerinin detaylarının açıklandığı prosedürdür. 2.''Analiz sıklığı risk analizi'' Dondurulmuş meyve sebzelerde yapılacak kontrollerin gıda güvenliği, yasallık ve müşteri gereklilikleri açısında değerlendirmesinin yapıldığı dökümandır. 3.''Kalite kontrol planı'' Dondurulmuş meyve sebze üretimi sırasında yapılacak kontrollerin parametreleri, metotları, limitleri, sorumluları ve kayıt gerekliliklerinin tanımlandığı dökümandır. 4.''Son ürün analiz formu'' Dondurulmuş meyve sebze üretiminde nihai üründe yapılması gereken fiziksel, kimyasal kontrollerin spektlere uygun olarak değerlendirildiği ve kaydedildiği formdur. 5.''Analiz sonuçları trend izleme formu'' yapılan kontroller sonrasında analizlerin gıda güvenliği, yasallık ve müşteri gereklilikleri için uygunluğunun izlendiği kayıttır. 6.''Serbest bırakma prosedürü'' Üretim sonrasında ürünlerin hangi kontrol basamaklarından sonra hangi şartları taşıması gerektiği ve en sonunda hangi durumlarda sevk edilebileceğinin tanımlandığı dökümandır. 7.''Serbest bırakma risk analizi'' Üretim aşamaları içinde bir sonraki aşamaya geçebilmek için hangi parametrelerin onaylanması gerekliliğinin değerlendirildiği risk analizidir.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Risk Analizi, Plan
Tags
kontrol, test, analiz
Attached Files
1.MUAYENE DENEY PROSEDÜRÜ.docx
2.ANALİZ SIKLIĞI RİSK ANALİZİ.xlsx
3.KALİTE KONTROL PLANI-MEYVE SEBZE.docx
4.SON ÜRÜN ANALİZ FORMU.xls
5.Analiz Sonuçları Trend İzleme Formu.docx
6.SERBEST BIRAKMA PROSEDÜRÜ.docx
7.SERBSERT BIRAKMA RİSK ANALİZİ.xlsx