x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Kalite kontrol ve Serbest Bırakma-Donuk Su Ürünleri

Summary
1.''Muayene deney prosedürü'' Dondurulmuş su ürünleri üretimi için uygulanan kontrol işlemlerinin girdi, yardımcı malzeme, proses ,paketleme ve sevkiyat kontrollerinin detaylarının açıklandığı prosedürdür. 2.''Analiz sıklığı risk analizi'' Dondurulmuş su ürünlerinde yapılacak kontrollerin gıda güvenliği,y asallık ve müşteri gereklilikleri açısında değerlendirmesinin yapıldığı dökümandır. 3.''Balık Son ürün kalite kontrol formu '' Dondurulmuş balık ürününde kontrol edilecek parametrelerin tanımlandığı kayıt formudur. 4.''Et karides son ürün kalite kontrol formu ' Dondurulmuş et karides ürününde kontrol edilecek parametrelerin tanımlandığı formdur. 5.''Naturel karides son ürün kalite kontrol formu'' Dondurulmuş naturel karides ürününde kontrol edilecek parametrelerin tanımlandığı formdur. 6.''Analiz sonuçları trend izleme formu'' yapılan kontroller sonrasında analizlerin gıda güvenliği, yasallık ve müşteri gereklilikleri için uygunluğunun izlendiği kayıttır. 7.''Serbest bırakma prosedürü'' Üretim sonrasında ürünlerin hangi kontrol basamaklarından sonra hangi şartları taşıması gerektiği ve en sonunda hangi durumlarda sevk edilebileceğinin tanımlandığı dökümandır. 8.''Serbest bırakma risk analizi'' Üretim aşamaları içinde bir sonraki aşamaya geçebilmek için hangi parametrelerin onaylanması gerekliliğinin değerlendirildiği risk analizidir.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Risk Analizi
Tags
kontrol, test, analiz
Attached Files
1.MUAYENE DENEY PROSEDÜRÜ.docx
2.ANALİZ SIKLIĞI RİSK ANALİZ.xlsx
3.BALIK SON ÜRÜN KONTROL FORMU.docx
4.ET KARİDES SON ÜRÜN KONTROL FORMU.docx
5.NATUREL KARİDES SON ÜRÜN KONTROL FORMU.docx
6.Analiz Sonuçları Trend İzleme Formu.docx
7.SERBEST BIRAKMA PROSEDÜRÜ.docx
8.SERBSERT BIRAKMA RİSK ANALİZİ.xlsx