x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Kalite Kontrol ve Serbest Bırakma-Donuk Unlu Mamül

Summary
1.''Muayene deney prosedürü'' Dondurulmuş unlu mamül üretimi için uygulanan kontrol işlemlerinin girdi, yardımcı malzeme, proses ,paketleme ve sevkiyat kontrollerinin detaylarının açıklandığı prosedürdür. 2.''Analiz sıklığı risk analizi'' Dondurulmuş unlu mamüllerde yapılacak kontrollerin gıda güvenliği, yasallık ve müşteri gereklilikleri açısında değerlendirmesinin yapıldığı dökümandır. 3.''Kalite Kontrol Planı '' Dondurulmuş unlu mamül üretiminde kontrol edilecek parametrelerin limit değerleri, metotları, sorumluları ve kayıt bilgilerinin yer aldığı plandır. 4.1.''Pişmiş mayalı son ürün kalite kontrol talimatı '' Pişmiş mayalı ürünlerde yapılana kontrollerin detaylarının yazıldığı bir dökümandır. 4.2.''Pişmiş mayalı son ürün kalite kontrol formu'' pişmiş mayalı ürünlerde yapılan fiziksel ve kimyasal kontrollerin kaydedildiği formdur. 5.1.''Çiğ donuk kol böreği son ürün kalite kontrol talimatı'' Kol böreğinde yapılacak kontrollerin detaylarının belirtildiği dökümandır. 5.2.''Çiğ donuk kol böreği son ürün kalite kontrol formu'' kol böreğinde yapılan fiziksel ve kimyasal kontrollerin kaydedildiği formdur. 6.1.''Pişmiş donuk su böreği son ürün kalite kontrol talimatı'' su böreğinde yapılacak kontrollerin detaylarının açıklandığı dökümandır. 6.2.''Pişmiş donuk su böreği son ürün kalite kontrol formu'' su böreğinde yapılan fiziksel ve kimyasal kontrollerin kaydedildiği formdur. 7.''Analiz sonuçları trend izleme formu'' yapılan kontroller sonrasında analizlerin gıda güvenliği, yasallık ve müşteri gereklilikleri için uygunluğunun izlendiği kayıttır. 8.1.''Laboratuvar Kontrol talimatı''Tesis içinde ve dışında yapılan kontrollerin detayları ve yapılan analizlerin doğrulanması için gerekliliklerin açıklandığı dökümandır. 8.2.''Laboratuvar test talimatı-bome ile tuz tayini'' Haşlama suyunda bome kullanılarak yapılacak tuz konsantrasyon kontrolünün metodunu tanımlayan dökümandır. 8.3.''Laboratuvar test talimatı-tuz tayini'' Ürünlerde titrimetrik olarak yapılan tuz tayininin detaylarının açıklandığı dökümandır. 9.1.''Duyusal analiz talimatı'' ürünlerde yapılacak duyusal testlerin metodunun açıklandığı dökümandır. 9.2.''Pişme ve duyusal değerlendirme talimatı'' ürünlerde yapılan pişirme işlemleri ve sonrasında yapılan duyusal değerlendirmelerin puanlama metodu ile kaydedildiği bir formdur. 10.1.''Serbest bırakma prosedürü'' Üretim sonrasında ürünlerin hangi kontrol basamaklarından sonra hangi şartları taşıması gerektiği ve en sonunda hangi durumlarda sevk edilebileceğinin tanımlandığı dökümandır. 10.2.''Serbest bırakma risk analizi'' Üretim aşamaları içinde bir sonraki aşamaya geçebilmek için hangi parametrelerin onaylanması gerekliliğinin değerlendirildiği risk analizidir.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Risk Analizi, Plan
Tags
kontrol, test, analiz
Attached Files
1.MUAYENE DENEY PROSEDÜRÜ.docx
2.ANALİZ SIKLIĞI RİSK ANALİZİ.xlsx
3.KALİTE KONTROL PLANI-UNLU MAMÜL.docx
4.1PİŞMİŞ MAYALI SON ÜRÜN KALİTE KONTROL TALİMATI.docx
4.2PİŞMİŞ MAYALI KALİTE KONTROL FORMU.docx
5.1ÇİĞ DONUK KOL BÖREĞİ SON ÜRÜN KALİTE KONTROL TALİMATI.docx
5.2ÇİĞ DONUK KOL BÖREĞİ KALİTE KONTROL FORMU.docx
6.1PİŞMİŞ DONUK SU BÖREĞİ SON ÜRÜN KALİTE KONTROL TALİMATI.docx
6.2SU BÖREĞİ KALİTE KONTROL FORMU.docx
7.Analiz Sonuçları Trend İzleme Formu.docx
8.1LABORATUVAR KONTROL TALİMATI.docx
8.2LABORATUVAR TEST TALİMATI-BOME İLE TUZ TAYİNİ.docx
8.3LABORATUVAR TEST TALİMATI-TUZ TAYİNİ.docx
9.1DUYUSAL ANALİZ TALİMATI.docx
9.2PİŞME VE DUYUSAL DEĞERLENDİRME FORMU.docx
10.1.SERBEST BIRAKMA PROSEDÜRÜ.docx
10.1.SERBEST BIRAKMA PROSEDÜRÜ.xlsx
10.2.SERBSERT BIRAKMA RİSK ANALİZİ.xlsx