x
Gizem Kor
Food Engineer

Kapsam ve Bağlam Belirleme

Summary
ISO 22000 standardı otel mutfaklarında ürün güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak hazırlanan bu paket setinin içerdiği dokümanlar aşağıda listelenmiştir: 1. 'Kapsam'': Gıda güvenliği yönetim sisteminin kapsamının tanımlandığı dokümanı 2. ''Bağlam ve İlgili Taraf Belirleme Prosedürü": İşletmenizin amacını ve hedeflerini etkileyen iç ve dış hususların nasıl belirlendiğinin ve aynı zamanda işletmenizin ilgili taraflarının beklentilerinin anlaşılmasında oluşturulan standart yöntemin tanımlandığı prosedürdür 3.''Swot Analiz Formu'':' İç ve Dış bağlamın yani gıda güvenliği yönetim sistemini etkileyebilecek olan iç ve dışarıdan gelecek kavramsal etkenlerin belirlenmesinde kullanılan formun formatıdır. İşletmenize göre içini sizin doldurmanız gerekmektedir. 4. Bağlam ve İlgili Taraf Risk Analizi'': İşletme faaliyetlerinize etki edebilecek bağlam ve ilgili taraflar ayrıca bu tarafların beklenti ve yükümlülükleri ile ilgili alınacak aksiyonların tanımlandığı sizin için hazırlanmış bir risk analizidir.
Existing Standards
ISO 22000
Types
Prosedür, Form
Tags
mutfak, kapsam, bağlam, iç ve dış hususlar, ilgili taraf, swot, otel
Attached Files
BAĞLAM VE İLGİLİ TARAF RİSK ANALİZ FORMU.xlsx
BAĞLAM VE İLGİLİ TARAF BELİRLEME PROSEDÜRÜ.docx
KAPSAM.docx
SWOT ANALİZ FORMU.docx