x
Sibel Can
Food Engineer

Kaşar Peynir HACCP Dokümanları

Summary
Gıda güvenliği standartları gereği HACCP ile ilgili hazırlanması gerekli aşağıdaki dokümantasyonu içeren bir pakettir: 0."Ön Gereksinim Programı Planı: GFSI onaylı ürün güvenliği standartları gereği takibi yapılacak ön gereksinim programlarının yasal dayanağını, yapılacak kontrolleri, kontrol sıklığını, sorumlusunu ve kaydının ne olması gerektiğini içeren plandır 1."Kaşar Peynir Akış Şeması:Hammaddeden son ürüne proses akışını anlatan alış şemasıdır. 2.Kaşar Peynir Ürün Tanımı:Ürün grubu, ürün adı, orijin, içindekiler, orogoleptik özellikler, kimyasal özellikler, mikrobiyolojik özellikler, bulaşanlar, pestisit, farmakolojik aktif maddelerin kontrolü, koksidiyostatların ve histomonostatların kontrolü, ambalaj özellikleri, depolama koşulları, sevkiyat şekli, raf ömrü, etiketleme, kullanım şekli, allerjenler, gdo başlıklarından oluşur 3.Kaşar Peynir Tehlike Analizi:Hammadde girdi tehlike analizini, proses tehlike analizini ve prosese ait ön koşulların tehlikelerinin analiz edildiği dokümandır. 4.Kaşar Peynir OÖGP: Tehlike analizi sonucu O-OGP noktası olarak çıkan noktaların nasıl yönetileceğini gösteren plandır. 5."KKN Belirleme ve İzleme Talimatı":KKNlerin nasıl belirlendiğinin anlatıldığı talimattır. 6."Karar Ağacı":KKN belirlemek için izlenen basamakların anlatıldığı karar ağacı dokümanıdır 7.Kaşar Peynir HACCP Planı":Tehlike analizi sonucu Kritik kontrol noktası (kkn) olarak çıkan noktaların nasıl yönetileceğini gösteren plandır. 8."Dış Kaynaklı Doküman Listesi": Listede takip edilmesi gereken sektöre ait tüm ulusal ve uluslarası yasalar bulunmaktadır.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Tehlike Analizi, Akış Şeması, Tanım, Plan
Tags
spekt, haccp, haccp planı, akış şeması, tehlike analizi, izleme, izlenebilirlik, üretim formu, üretim takip, girdi kontrol, kontrol formu, operasyonel ön gereksinim planı, oogp, Spesifikasyon, kaşar peynir
Attached Files
0.ÖN GEREKSİNİM PLANI.xlsx
1.KAŞAR PEYNİR AKIŞ ŞEMASI.docx
2.KAŞAR PEYNİRİ ÜRÜN TANIMI.docx
3.KAŞAR PEYNİR TEHLİKE ANALİZİ.xlsx
4.KAŞAR PEYNİR OÖGP PLANI.docx
5.KKN BELİRLEME VE İZLEME TALİMATI.docx
6.KARAR AĞACI.docx
7.KAŞAR PEYNİR HACCP PLANI.docx
8.DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTESİ.docx