x
Sibel Can
Food Engineer

Klasik Beyaz Peynir HACCP Dökümanları

Summary
Gıda güvenliği standartları gereği HACCP ile ilgili hazırlanması gerekli aşağıdaki dokümantasyonu içeren bir pakettir: 0."Ön Gereksinim Programı Planı: GFSI onaylı ürün güvenliği standartları gereği takibi yapılacak ön gereksinim programlarının yasal dayanağını, yapılacak kontrolleri, kontrol sıklığını, sorumlusunu ve kaydının ne olması gerektiğini içeren plandır 1. "Klasik Beyaz Peynir Akış Şeması:Hammaddeden son ürüne proses akışını anlatan alış şemasıdır. 2.Klasik Beyaz Peynir Ürün Tanımı,:Ürün grubu, ürün adı, orijin, içindekiler, orogoleptik özellikler, kimyasal özellikler, mikrobiyolojik özellikler, bulaşanlar, pestisit, farmakolojik aktif maddelerin kontrolü, koksidiyostatların ve histomonostatların kontrolü, ambalaj özellikleri, depolama koşulları, sevkiyat şekli, raf ömrü, etiketleme, kullanım şekli, allerjenler, gdo başlıklarından oluşur 3.Klasik Beyaz Peynir Tehlike Analizi: Hammadde girdi tehlike analizini, proses tehlike analizini ve prosese ait ön koşulların tehlikelerinin analiz edildiği dokümandır. 4.Klasik Beyaz Peynir OÖGP:Tehlike analizi sonucu O-OGP noktası olarak çıkan noktaların nasıl yönetileceğini gösteren plandır. 5."KKN Belirleme ve İzleme Talimatı":KKNlerin nasıl belirlendiğinin anlatıldığı talimattır. 6."Karar Ağacı":KKN belirlemek için izlenen basamakların anlatıldığı karar ağacı dokümanıdır 7.Klasik Beyaz Peynir HACCP Planı":Tehlike analizi sonucu Kritik kontrol noktası (kkn) olarak çıkan noktaların nasıl yönetileceğini gösteren plandır. 8."Dış Kaynaklı Doküman Listesi": Listede takip edilmesi gereken sektöre ait tüm ulusal ve uluslarası yasalar bulunmaktadır
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Tehlike Analizi, Akış Şeması, Tanım, Plan
Tags
GFSI, spekt, haccp, haccp planı, akış şeması, tehlike analizi, izleme, izlenebilirlik, üretim formu, üretim takip, girdi kontrol, kontrol formu, operasyonel ön gereksinim planı, oogp, Spesifikasyon, beyaz peynir
Attached Files
0.ÖN GEREKSİNİM PLANI.xlsx
1.KLASİK BEYAZ PEYNİR AKIŞ ŞEMASI.docx
2.KLASİK BEYAZ PEYNİR ÜRÜN TANIMI.docx
3.KLASİK BEYAZ PEYNİR TEHLİKE ANALİZİ.xlsx
4.KLASİK BEYAZ PEYNİR OÖGP PLANI.docx
5.KKN BELİRLEME VE İZLEME TALİMATI.docx
6.KARAR AĞACI.docx
7.KLASİK BEYAZ PEYNİR HACCP PLANI.docx
8.DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTESİ.docx