x
Caner Küçüktepe
Quality Control Manager
IFS Pathway Publisher

Kozmetik Sanayi Üretim ve Laboratuvar Suyu Gereklilikleri

Summary
Bu doküman, kozmetik sanayide üretimde ve laboratuvarda kullanılması gerekli suyun özelliklerini anlatmak için uluslararası ve ulusal kaynaklar ve pharmacopeia taranarak detay bir kılavuz olarak hazırlanmıştır. Bu doküman ile, 1-Endüstride kullanılan su tipleri olan şebeke suyu, destile su, deiyonize su, deminarilize su, ultra saf su, enejeksiyonluk su, 2-Endüstride kullanılan su tiplerinin kalitelerinin nasıl olması gerektiği, 3-Deiyonize suyun ne demek olduğu, nasıl elde edildiği ve saf su ile farkları, 4-Deiyonizer tipleri, 5-Deiyonize su kalitesinin test edilmesi, 6-Kozmetikte kullanılan suyun mikrobiyolojik özellikleri, 7-Suda yapılması gerekli kimyasal testler, 8-Kimyasal testler için gerekli çözeltilerin nasıl hazırlanacağı, 9-Mikrobiyolojik ve kimyasal test sonuçları için olması gerekli limitler, 10-Laboratuvarda Analizler için gerekli Sular (1.2. ve 3. Sınıf Saf Su) hakkında detay bilgi sahibi olacaksınız.
Existing Standards
BRCGS, IFS, BRC, EFFCI, BRC PCH, BRC CP, BRCGS PCH, BRCGS CP, IFS HPC
Types
Prosedür, Kılavuz
Tags
kozmetik, su, destile su, şebeke suyu, deiyonize su, ultra saf su, enjeksiyonluk su, deiyonizer, suda mikrobiyoloji, suda kimyasal analizler, laboratuvar suyu
Attached Files
Kozmetik Sanayi Üretim ve Kullanım Suyu Gereklilikleri -R01-(11.11.2022).docx