x
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A

Küçük İşletmeler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Formları

Summary
Küçük işletmelerde sağlık ve güvenlik programlarınızı, genel çalışma ortamı, tertip düzen ve temizlik, gerekli güvenlik ilanı ve sağlık bilgisi, kayıt tutma ve raporlama, sıkıştırılmış gaz silindirleri, elektrik güvenliği, acil çıkış yolları ve acil durum planlaması, yangın, el aletleri, elektrikli el aletleri ve ekipmanları, tehlikeli kimyasallar, kilitleme-etiketleme, makine ekipman koruması, malzeme taşıma ve depolama, forkliftler, tıbbı hizmetler ve ilkyardım, gürültü, izin gerektiren kapalı alanlar, kişisel koruyucu donanımlar, yürüme ve çalışma yüzeyleri, zemin ve duvar açıklıkları, seyyar merdivenler, yürüyüş yolları, kaynak ve servis aracı başlıklarında kontrol altında tutmanızı sağlayan kontrol listesidir.
Existing Standards
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Types
Form
Tags
forklift, yangın, KKD, çalışma ortamı, elektrik güvenliği, acil çıkış, tehlikeli kimyasal, ilkyardım
Attached Files
KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN İSG DENETİM FORMLARI .docx