Labne HACCP Dökümanları

Sibel Can
Food Engineer
Summary
Gıda güvenliği standartları gereği HACCP ile ilgili hazırlanması gerekli aşağıdaki dokümantasyonu içeren bir pakettir: 0."Ön Gereksinim Programı Planı: GFSI onaylı ürün güvenliği standartları gereği takibi yapılacak ön gereksinim programlarının yasal dayanağını, yapılacak kontrolleri, kontrol sıklığını, sorumlusunu ve kaydının ne olması gerektiğini içeren plandır 1."Labne Akış Şeması": Hammaddeden son ürüne proses akışını anlatan alış şemasıdır. 2."Labne Ürün Tanımı": Ürün grubu, ürün adı, orijin, içindekiler, orogoleptik özellikler, kimyasal özellikler, mikrobiyolojik özellikler, bulaşanlar, pestisit, farmakolojik aktif maddelerin kontrolü, koksidiyostatların ve histomonostatların kontrolü, ambalaj özellikleri, depolama koşulları, sevkiyat şekli, raf ömrü, etiketleme, kullanım şekli, allerjenler, gdo başlıklarından oluşur. 3."Labne Tehlike Analizi": Çiğ süt girdi tehlike analizini, labne prosesi tehlike analizini ve prosese ait ön koşulların tehlikelerinin analiz edildiği dokümandır. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, tağşiş ve radyolojik riskleri kapsarTehlike analizi metodolojisi de doküman içinde tanımlıdır. Bunun için ayrı bir doküman hazırlanmamıştır. 4.Labne O-ÖGP Planı:Tehlike analizi sonucu O-OGP noktası olarak çıkan noktaların nasıl yönetileceğini gösteren plandır. 5."KKN Belirleme ve İzleme Talimatı":KKNlerin nasıl belirlendiğinin anlatıldığı talimattır. 6."Karar Ağacı":KKN belirlemek için izlenen basamakların anlatıldığı karar ağacı dokümanıdır 7.Labne HACCP Planı": Tehlike analizi sonucu Kritik kontrol noktası (kkn) olarak çıkan noktaların nasıl yönetileceğini gösteren plandır. 8."Dış Kaynaklı Doküman Listesi": Listede takip edilmesi gereken sektöre ait tüm ulusal ve uluslarası yasalar bulunmaktadır.
Language
Türkçe
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Tehlike Analizi, Akış Şeması, Tanım, Plan
Tags
GFSI, spekt, spesifikasyon, haccp, haccp planı, OÖGP, operasyonel ön gereksinim, akış şeması, tehlike analizi, labne, izleme, izlenebilirlik, üretim formu, üretim takip, girdi kontrol, kontrol formu
Attached Files
0.ÖN GEREKSİNİM PLANI.xlsx
1.LABNE AKIŞ ŞEMASI.docx
2.LABNE ÜRÜN TANIMI.docx
3.LABNE TEHLİKE ANALİZİ.xlsx
4.LABNE OÖGP PLANI.docx
5.KKN BELİRLEME VE İZLEME TALİMATI.docx
6.KARAR AĞACI.docx
7.LABNE HACCP PLANI.docx
8.DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTESİ.docx