x
Gizem Kor
Food Engineer

Organizasyon Şeması, Görev Tanınları, Liderlik, İletişim, Yönetimin Gözden Geçirmesi

Summary
ISO 22000 standardı kapsamında otellerde yürütülen liderlik maddesindeki gerekli dokümanları içeren settir. Set içindeki dokümanlar: 1.'Liderlik Prosedürü'':Üst Yönetimin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi açısından liderlik ve taahütünü göstermek amacı ile gerçekleşteceği eylemlerin tanımlandığı prosedürdür 2. Gıda Güvenliği Politikası'':Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında gıda güvenliğinin sağlanması için işletmenin 'görüşünün ve uygulayacağı yönlemlerin tanımlandığı dokümandır 3.'' Organizasyon Şeması'': İşletmenin organizasyonel yapısının tanımlandığı dolu bir organizasyon şemasıdır. 5.''Kalite Müdürü Görev Tanımı'', 6.''Satınalma Müdürü Görev Tanımı'', 7.''Aşçıbaşı Görev Tanımı'', 8. Aşçı Görev Tanımı'', 9. ''F&B Müdürü Görev Tanımı'', 9.''Garson Görev Tanımı'', 10.''Teknik Müdür Görev Tanımı'' Gıda güvenliği yönetim sisteminde görev almakta olan personelin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı görev tanımlarıdır. 11.''İletişim Prosedürü:Departmanlar arası ve departman içi iletişimin nasıl sağlanması gerektiğinin anlatıldığı prosedürdür. 12.Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin yeterlilik ve etkinliğinin sürekliliğinin temin edilmesi için Üst Yönetimin sistem uygulamalarını nasıl gözden geçireceğinin tanımlandığı ''Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü'' 13.toplantıda alınan kararların kayıt edileceği ''YGG Toplantı Tutanağı
Existing Standards
ISO 22000
Types
Prosedür, Politika, Şema, Görev Tanımı
Tags
organizasyon şeması, görev tanımı, mutfak, otel, liderlik prosedürü
Attached Files
AŞÇI GÖREV TANIMI.docx
AŞÇIBAŞI GÖREV TANIMI.docx
F_B MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI.docx
GARSON GÖREV TANIMI.docx
GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI.docx
İLETİŞİM PROSEDÜRÜ.docx
KALİTE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI.docx
LİDERLİK PROSEDÜRÜ.docx
ORGANİZASYON ŞEMASI.docx
SATIN ALMA MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI.docx
TEKNİK MÜDÜR GÖREV TANIMI.docx
YGG TOPLANTI TUTANAĞI.docx
YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ.docx