x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Mal Kabul, Depolama ve Sevkiyat

Summary
1.1.''Depolama Yönetimi talimatı'' işletmede uygulana depolama faaliyetlerinin detaylarının açıklandığı dökümandır. 1.2.''Depolama kaynaklı bulaşma risk analizi'' depolama işlemleri sırasında gıda güvenliği açısından oluşan zaafiyetlerin değerlendirildiği bir dökümandır. 1.3.''Depo sıcaklık kontrol formu'' depolama faaliyetleri özel sıcaklık koşullarında yapıldığında alanların sıcaklık kontrollerinin belirli sıklıklarda izlenmesi amacıyla hazırlanan formdur. 1.4.''Depo giriş formu'' ürünlerin depolama alanlarına alınmadan önce kaydedildiği formdur. 1.5.''Depo çıkış formu'' depodan çıkan ürünlerin kaydedildiği formdur. 2.1.''Taşıma Güvenliği prosedürü'' Ürünlerin taşınması sırasında gıda güvenliği tabanında alınması gereken tedbirlerin açıklandığı prosedürdür. 2.2.''Sevkiyat kontrol formu'' ürünlerin sevki sırasında araç ve ürünlere ait kontrollerin kaydedildiği formdur.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Talimat, Form, Risk Analizi
Tags
depolama, sevkiyat, risk
Attached Files
1.1DEPOLAMA YÖNETİMİ TALİMATI.docx
1.2.DEPOLAMA KAYNAKLI BULAŞMA RİSK ANALİZİ.xlsx
1.3.DEPO SICAKLIK KONTROL FORMU.docx
1.4.DEPO GİRİŞ FORMU.docx
1.5.DEPO ÇIKIŞ FORMU.docx
2.1TAŞIMA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ.docx
2.2SEVKİYAT KONTROL FORMU.docx