x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Müşteri Odaklılık ve Şikayetler

Summary
Ürün güvenliği standartları gereği müşteri odaklılık ve müşteri şikayetlerini yönetmek için aşağıdaki dokümanları içeren doküman paketidir. 1.1."Müşteri Odaklılık ve İletişim Talimatı" 1.2."Müşteri Memnuniyeti Anketi" 1.3"Müşteri Memnuniyeti Anketi Değerlendirme Formu" 2.1."Yasal Merci ve Müşteirlerden Gelen Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü" 2.2."Yasal Merci Denetim ve Uygunsuzluk Takip Formu" 2.3.Müşteri Şikayeti Takip Formu 2.4.Müşteri Şikayet Formu
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Talimat, Form, Anket
Tags
Müşteri memnuniyeti, şikayet, müşteri, müşteri şikayet, yasal merci, yasallık, bakanlık, memnuniyet
Attached Files
1.1MÜŞTERİ ODAKLILIK VE İLETİŞİM TALİMATI.docx
1.2.MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ.docx
1.3.MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME FORMU.docx
2.1YASAL MERCİ VE MÜŞTERİLERDEN GELEN UYGUNSUZLUKLARI DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.docx
2.2YASAL MERCİİ DENETİM VE UYGUNSUZLUK TAKİP FORMU.docx
2.3MÜŞTERİ ŞİKAYET FORMU.docx
2.4MÜŞTERİ ŞİKAYET TAKİP FORMU.xlsx