x
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A

Mutfak İş Hijyeni Kontrol Formu

Summary
Mutfak hijyeni, soğuk hava deposu, bulaşıkhane, personel kıyafeti ile ilgili uyulması gerekli kuralların kontrol edildiği formdur.
Existing Standards
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Types
Form
Tags
mutfak, hijyen
Attached Files
İSG MUTFAK İŞ HİJYENİ KONTROL FORMU.docx