x
Gizem Kor
Food Engineer

Alerjen Yönetimi- Otel Mutfakları ve Hazır Yemek

Summary
1.Alerjen Yönetiminin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini tanımlayan ''Alerjen kontrolTalimatı'' 2.İşletmenizde alerjen içeren gıdaların tanımlandığı ''Alerjen İçeren Ürün Listesi'' 3. Alerjen içeren ürünlerin tek tek incelendiği ve önlemlerin tanımlandığı ''Alerjen Durumu Kontrol Formu'' 4.Alerjen ürünlerin depolanma koşullarının tanımlandığı ''Depoma Talimatı'' 5.Depo içerisinde alerjenlerin yerleşiminin tanımlandığı ''Depo Yerleşim Planı'' 6.Satın alınan hammaddelerin alerjen içeriği ile ilgili olarak tedarikçilerden temin edilmesi gereken ''Allerjen ve GMO Deklerasyon Formu'' oluşan bir dokümantasyon setidir.
Existing Standards
ISO 22000, ISO 22002-2
Types
Talimat, Form, Plan
Tags
Mutfak, otel, alerjen, alerjen yönetimi, depolama, depo yerleşim planı
Attached Files
ALERJEN DURUMU KONTROL FORMU.docx
ALERJEN İÇEREN ÜRÜN LİSTESİ.docx
ALERJEN KONTROL TALİMATI.docx
ALERJEN VE GMO DEKLERASYON FORMU.docx
DEPO YERLEŞİM PLANI.docx
DEPOLAMA TALİMATI.docx