x
Gizem Kor
Food Engineer

Bakım ve Altyapı-Oteller ve Hazır Yemek Sektörü

Summary
1.Güvenli gıda üretmek için gerekli ortamın oluşturulması amacıyla alınması gereken önlemlerin tanımlandığı ''Ön Gereksinim Planı'', 2.Plana uygunluğun düzenli aralıklar ile kontrolünü sağlamak için uygulanacak ''Ön Gereksinim Denetim Formu'', 3.Üretim ve sunum alanlarının gıdaya kontaminasyon yaratmayacak şekilde uygun koşulların sağlaması için hazırlanmış ''Bakım Planı'' 4.Gerçekleştirilen bakımların kayıt altına alınması için ''Periyodik Bakım Formu'' 5.Arızaların kayıt altına alındığı ''Arıza Bakım Formu'' 6.Gıda güvenliği kapsamında gıda ile temas eden ekipman ve kapların gıdaya kontaminasyonu önleyecek özellikte olduğunun kontrolünün sağlanması için ''Yeni Gelen Makine Ekipman Kabul Formu'' 7.Gıda güvenliği kapsamında ölçüm için kullanılan ekipmanların dorulaması amacıyla oluşturulan ''Kalibrasyon Plan ve Listesi''nden oluşan bir dokümantasyon setidir
Existing Standards
ISO 22000, ISO 22002-2
Types
Form, Liste, Plan
Tags
Mutfak, otel, ön gereksinim, ön gereksinim planı, bakım, bakım ve onarım, periyodik bakım, kalibrasyon
Attached Files
ARIZA BAKIM FORMU.docx
BAKIM PLANI.docx
KALİBRASYON PLAN VE LİSTESİ.docx
ÖN GEREKSİNİM DENETİM FORMU.docx
ÖN GEREKSİNİM PLANI.xls
PERİYODİK BAKIM FORMU.docx
YENİ GELEN MAKİNE EKİPMAN KABUL FORMU.docx