x
Gizem Kor
Food Engineer

Hijyen Yönetimi-Otel Mutfakları ve Hazır Yemek

Summary
1.Gıda Üretimi gerçekleştirilen alanlarda çapraz kontaminasyonun önlemesi için ziyaretçilerin uyması gereken kuralların tanımlandığı ''Ziyaretçi Hijyen Talimatı'' 2.ziyaretçi kayıtlarının tutulduğu ''Ziyaretçi Giriş Formu'' 3.Personelin uyması gereken hijyen kurallarının tanımlandığı ''Personel Hijyen Talimatı'' 4.Personelin elini nasıl yıkaması gerektiğini anlatan''El Yıkama Talimatı'' 5.personel hijyen koşullarının kontrol atlında tutulması için ''Personel Hijyen Kontrol Formu'' 6.Personel sağlık kontrolleri ile ilgili işlemlerin tanımlandığı ''İşe Giriş Talimatı '' 7.Personelin yaralanması durumunda çapraz kontaminasyon riskinin kontrol altında tutulması için uygulanacak ''Küçük Kesik Takip Formu'' 8.Gıdaların uygun hijyen koşullarında üretiminin sağlanması için uygulanacak temizliğin ne ile ve nasıl yapılacağının tanımlandığı ''Mutfak Temizlik Planı'' 9.Gıdalara çapraz kontaminasyonun önlenmesi amacıyla uygulanacak önlemlerin tanımlandığı ''Çapraz Kontaminasyonunun Önlenmesi Talimatı'' 10.Mutfaktaki hijyen uygulamalarının periyodik kontrolü için ''Günlük Hijyen Kontrol Formu'' ndan oluşan bir dokümantasyon setidir.
Existing Standards
ISO 22000, ISO 22002-2
Types
Talimat, Form, Plan
Tags
Mutfak, hijyen, otel, hijyen talimatı, personel hijyeni, temizlik planı, çapraz kontaminasyon, hijyen kontrol
Attached Files
ÇAPRAZ KONTAMİNASYONUN ENGELLENMESİ TALİMATI.docx
EL YIKAMA TALİMATI.docx
GÜNLÜK HİJYEN KONTROL FORMU.docx
İŞE GİRİŞ TALİMATI.docx
KÜÇÜK KESİK TAKİP FORMU.docx
MUTFAK TEMIZLIK PLANI.xls
PERSONEL HİJYEN KONTROL FORMU.docx
PERSONEL HİJYEN TALİMATI.docx
ZİYARETÇİ GİRİŞ FORMU.docx
ZİYARETÇİ HİJYEN TALİMATI.docx