x
Gizem Kor
Food Engineer

Satınalma ve Tedarikçi Değerlendirme- Otel Mutfakları ve Hazır Yemek

Summary
1.Satınalma işlemlerinin nasıl yürütüleceğinin tanımlandığı ''Satınalma Prosedürü'' 2. Tedarikçilerin seçim ve değerlendirme süreçlerinin tanımlandığı ''Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Talimatı'' 3.Çalışılacak tedarikçilerin ön kontrolünün gerçekleştirildiği ''Tedarikçi Ön Değerlendirme Formu'' 4.Tedarikçilerin listelendiği ''Onaylı Tedarikçi Listesi'' 5.Çalışılan tedarikçilerin periyodik değerlendirmelerinin gerçekleştirildiği ''Tedarikçi Değerlendirme Formu'' 6.Yerinde denetlenecek tedarikçiler için ''Tedarikçi Yerinde Denetim Formu'' 7.Hizmet tedarikçilerinin seçim ve periyodik değerlendirilmesi için ''Hizmet Tedarikçisi Ön Değerlendirme Formu'' ve 8. Hizmet tedarikçisi periyodik değerlendirmesi için ''Hizmet Tedarikçisi Değerlendirme Formu''ndan oluşan bir dokümantasyon setidir.
Existing Standards
ISO 22000, ISO 22002-2
Types
Prosedür, Talimat, Form, Liste, Şartname
Tags
Mutfak, otel, satınalma yönetimi, satınalma prosedürü, tedarikçi değerlendirme, onaylı tedarikçi, yerinde denetim
Attached Files
HİZMET TEDARİKÇİSİ DEĞERLENDİRME FORMU.docx
HİZMET TEDARİKÇİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU.docx
ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİ.xls
SATINALMA PROSEDÜRÜ.docx
TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU.docx
TEDARİKÇİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU.docx
TEDARİKÇİ SEÇME VE DEĞERLENDİRME TALİMATI.docx
TEDARİKÇİ YERİNDE DENETİM FORMU.docx