x
Gizem Kor
Food Engineer

Meyve, Sebze Dezenfeksiyon, Şahit Numune ve Mutfak Hijyeni

Summary
1.Gıda Güvenliğinin sağlanması için mutfak içerisindeki uygulamaların tanımlandığı ''Mutfak Hijyen Talimatı'', 2.Meyve ve Sebzelerin hijyeninin nasıl sağlanacağının tanımlandığı ''Meyve Sebze Dezenfeksiyon Talimatı'' 3. Dezenfeksiyon kayıtlarının tutulcağı ''Meyve Sebze Dezenfeksiyon Formu'' 4.Sunulan ürünlerden şahit numune alım işlemlerinin tanımlandığı ''Şahit Numune Talimatı'' 5. Şahit numune kayıtları için ''Şahit Numune Formu''
Existing Standards
ISO 22000, ISO 22002-2
Types
Talimat, Form
Tags
Mutfak, otel, bölüm izlem formu, mutfak hijyen talimatı, meyve sebze dezenfeksiyon, şahit numune
Attached Files
MEYVE SEBZE DEZENFEKSİYON FORMU.xls
MEYVE SEBZE DEZENFEKSİYON TALİMATI.docx
MUTFAK HİYJEN TALİMATI.docx
ŞAHİT NUMUNE FORMU.docx
ŞAHİT NUMUNE TALİMATI.docx