x
Gizem Kor
Food Engineer

Su ve Buz Güvenliği- Oteller ve Hazır Yemek Sektörü

Summary
1.Su güvenliğinin sağlanması için gerekli bütün unsurların tanımlandığı ''Su Yönetim Planı'' 2.Gerçekleştirilmesi gereken doğrulama analizlerinin planlandığı ''Analiz Planı'' 3.Buz makinesininde çapraz kontaminasyonun önüne geçilmesi için uygulanması gerekenlerin tanımlandığı ''Buz Makinesi Kullanım ve Temizlik Talimatı'', 4.Temizlik kayıtların tutulması için ''Buz Makinesi Temizlik Kontrol Formu''ndan oluşan bir dokümantasyon setidir.
Existing Standards
ISO 22000, ISO 22002-2
Types
Talimat, Form, Plan
Tags
Mutfak, otel, su güvenliği, analiz planı, buz makinesi temizliği
Attached Files
ANALİZ PLANI.xls
BUZ MAKİNESİ KULLANIM VE TEMİZLİK TALİMATI.docx
BUZ MAKİNESİ TEMİZLİK KONTROL FORMU.docx
SU YÖNETİM PLANI.docx