x
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
IFS Pathway Publisher

HACCP - Gıdaya Temas Eden Laklı Kağıt Ambalaj

Summary
Ürün güvenliği standartları gereği gerekli "ürün güvenliği" yönetimini anlatan aşağıdaki dokümanları içeren bir pakettir: 1."HACCP-Gıdaya Temas Eden Laklı Kağıt Ambalaj" 2."İzlenebilirlik Talimatı" 3."Ürün Güvenliği Ekibi Yeterlilik Matrisi" 4."Son ürün spesifikasyon formu" 5."Hammadde Spesifikasyonu Formu" 6."Ambalaj Hammaddesi Risk Değerlendirmesi" 7. "Akış Şeması" 8. "Tehlike Analizi" 9. "HACCP ve OOGP Planı" 10. "İzlenebilirlik Tatbikatı Raporu Formu" 11. "Uygunluk Beyanı Gözden Geçirme Gerekliliği Risk Analizi" 12. "Serbest Bırakma Talimatı"
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS, IFS, BRC, BRCGS Packaging V6, BRC Packaging, BRCGS Packaging, IFS PACsecure, IFS Global Markets PACsecure, IFS PACsecure V2, FSSC 22000 Food Packaging Manufacturing
Types
Prosedür, Form, Liste, Tehlike Analizi, Akış Şeması
Tags
ürün güvenliği, ambalaj ürün güvenliği, risk değerlendirme, ambalaj izlenebilirlik, ambalaj hammadde spesifikasyon, ambalaj risk değerlendirme, ambalaj tehlike analizi, haccp
Attached Files
0 P03 ÜRÜN GÜVENLİĞİ SİSTEM PROSEDÜRÜ.docx
1 P03 T01 İzlenebilirlik Talimatı.docx
2 P03 F01 Ürün Güvenliği Ekibi.xlsx
3 P03 F02 Son Ürün Spesifikasyonu Formu.xlsx
4 P03_F03_Hammadde_Spesifikasyonu_Formu.xlsx
5 P03 F04 Ambalaj Hammaddesi Risk Değerlendirmesi.xlsx
6 P03 F05 Akış Şeması.xlsx
7 P03 F06 Tehlike Analizi.xlsx
8 P03 F07 HACCP ve OOGP Planı.xlsx
9 P03 F08 İzlenebilirlik Tatbikatı Raporu Formu.xlsx
10 P03 F09 Uygunluk Beyanı Gözden Geçirme Risk Analizi.xlsx
11 P03 T02 Serbest Bırakma Talimatı.docx